[Zimbra] Email bị chặn do thông báo VIRUS (Heuristics.Encrypted.PDF)

9
0

Khi bạn sử dụng email Zimbra và đối tác của bạn gửi mail cho bạn và đính kèm các tệp PDF, đôi lúc bạn sẽ nhận được mail thông báo VIRUS (Heuristics.Encrypted.PDF). Vì thông báo này có các nguyên nhân sau

Lý do: Email của bạn có thể bị chặn do một số lý do sau:

  • Tệp đính kèm PDF được mã hóa: Hầu hết các hệ thống email đều chặn các tệp đính kèm PDF được mã hóa vì chúng có thể chứa virus hoặc phần mềm độc hại.
  • Cài đặt chống virus: Cài đặt chống virus trên máy tính của người nhận có thể chặn email của bạn vì họ nghi ngờ nó chứa virus.
  • Lỗi quét virus: Đôi khi, hệ thống quét virus có thể phát hiện sai và chặn email của bạn ngay cả khi nó an toàn.

Điều này là do các kho lưu trữ được mã hóa bị từ chối theo mặc định của hệ thống Zimbra. Để bỏ chặn hãy thực hiện như sau

CleanShot 2024 03 27 at 10.24.14

Bước 1: Đăng nhập vào Administration Console

Đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào Administration Console để thực hiện bỏ chặn.

  • https://server-ip:7071/
  • https://hostname:7071/
CleanShot 2023 12 10 at 21.28.49

Bước 2: Cấu hình bỏ chặn

Bạn truy cập vào các đường dẫn sau để thực hiện bỏ chặn nhé.

Configure > Global Settings > AS/AV > Antivirus Settings Và bỏ check “Block encrypted archives.

Chọn Configure(Cấu hình)

image 11

Chọn Global Settings(Thiết lập chung)

image 12

Chọn AS/AV

image 13

Ở tab Antivirus Settings bạn bỏ check ở phần Block encrypted archives

image 14

Bước 3: Khởi động lại dịch vụ Antivirus

Bây giờ bạn SSH vào zimbra và chạy lệnh sau để khởi động dịch vụ

su - zimbra
zmclamdctl restart
  • Nguồn: https://wiki.zimbra.com/wiki/Emails_are_blocked_with_the_notification_VIRUS_(Heuristics.Encrypted.PDF)
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời