Website tôi đang chạy với máy chủ IP nào?

6
0

1. Kiểm tra IP web qua lệnh PING

Trên thiết bị máy tính cá nhân, bạn hãy mở cửa sổ CMD (Windows), Terminal (MacOS, Linux). Sau đó nhập lệnh `PING tên-miền-của-bạn`. Bạn sẽ thấy kết quả trả về với IP của bạn.

quan@MacBook-Pro ~ % ping dotrungquan.info
PING dotrungquan.info (103.110.86.151): 56 data bytes
64 bytes from 103.110.86.151: icmp_seq=0 ttl=53 time=5.698 ms
64 bytes from 103.110.86.151: icmp_seq=1 ttl=53 time=11.868 ms
64 bytes from 103.110.86.151: icmp_seq=2 ttl=53 time=5.160 ms
64 bytes from 103.110.86.151: icmp_seq=3 ttl=53 time=5.756 ms
64 bytes from 103.110.86.151: icmp_seq=4 ttl=53 time=4.342 ms
64 bytes from 103.110.86.151: icmp_seq=5 ttl=53 time=12.532 ms
64 bytes from 103.110.86.151: icmp_seq=6 ttl=53 time=8.191 ms
64 bytes from 103.110.86.151: icmp_seq=7 ttl=53 time=4.500 ms
64 bytes from 103.110.86.151: icmp_seq=8 ttl=53 time=11.553 m
Screenshot 2021 05 26 at 08.21.28

2. Kiểm tra trực tiếp với Extension trình duyệt

Bạn cũng có thể kiểm tra trực tiếp thông qua các Extension trên trình duyệt. Và mình thường sử dụng cách này nhất. Trên Chrome hay Firefox bạn vào thư viện Extension và cài Extension có tên server IP hoặc show IP để kiểm tra.

Screenshot 2021 05 26 at 08.24.52

Khi cài xong và kích hoạt bạn sẽ thấy địa chỉ IP ở góc trái dưới cùng. Và đây chính là IP mà website bạn đang trỏ đến

Screenshot 2021 05 26 at 08.25.33

3. Kiểm tra công cụ DNScheck.info

Bạn hãy truy cập vào trang dnscheck.info sau đó nhập tên miền vào và chọn Lookup để kiểm tra. Và xem dòng Records A

CleanShot 2022 07 18 at 17.13.05

Xem thêm:

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời