Thiết lập domain truy cập vào FastPanel

10
0

Sau khi cài đặt xong FastPanel thì bạn truy cập vào đường dẫn với định dạng https://server_ip:8888. Tuy nhiên đôi lúc bạn sẽ không thể nào nhớ được dãy IP, và việc này gây khó khăn cho bạn trong việc đăng nhập. Trong bài viết ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn thiết lập domain để truy cập vào FastPanel.

Chuẩn bị

Đầu tiên bạn hãy chuẩn bị một domain hoặc subdomain để làm đường dẫn truy cập. Và lưu ý domain/subdomain không được trùng hoặc đang sử dụng website trong FastPanel.

Truy cập vào FastPanel và tạo domain

Bây giờ bạn hãy truy cập vào FastPanelSettings => Main

CleanShot 2024 03 02 at 21.50.41

Sau đó bạn chọn Panel addresses => Add address

CleanShot 2024 03 02 at 21.51.14

Sau đó bạn nhập vào domain/subdomain mà bạn cần truy cập và chọn Save

CleanShot 2024 03 02 at 21.51.39

Cài SSL cho đường dẫn truy cập

Để hiển thị SSL bạn chọn vào mục SSL. Và bạn lưu ý domain/subdomain bạn phải trỏ về IP của máy chủ FastPanel thì mới cài được SSL.

CleanShot 2024 03 02 at 21.52.37

Sau đó bạn chọn vào Let’s Encrypt và Save lại. Hệ thống sẽ cài đặt SSL cho bạn sau 1-2 phút.

CleanShot 2024 03 02 at 21.52.55

Và cuối cùng truy cập vào domain/subdomain để kiểm tra. Đường dẫn đã có thể truy cập được.

CleanShot 2024 03 02 at 21.54.12

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời