Thêm Thời Gian vào Lịch Sử Lệnh (history) trong Linux

7
0

image 14

I. Giới Thiệu

Trong môi trường Linux, việc theo dõi và ghi log lịch sử lệnh là một phần quan trọng của quản lý hệ thống. Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách tự động thêm định dạng thời gian và ghi log lịch sử lệnh để theo dõi các hoạt động của người dùng.

II. Bước 1: Cấu hình Hiển Thị Thời Gian trong Lịch Sử Lệnh

Ví dụ bên dưới là lệnh output của lệnh history. Chỉ ghi lại các lệnh đã nhập và không có thời gian

CleanShot 2023 12 26 at 10.21.27

Mở tệp cấu hình shell của bạn (ví dụ: ~/.bashrc). Thêm dòng sau để cấu hình định dạng thời gian trong lịch sử lệnh:

vi ~/.bashrc
# Command log
export HISTTIMEFORMAT="%c "
CleanShot 2023 12 26 at 11.20.26

Sau đó chạy lệnh sau để thực hiện các câu lệnh trong tệp cấu hình Bash ngay lập tức

source ~/.bashrc
CleanShot 2023 12 26 at 10.30.58

IV. Kiểm Tra

Sau khi cấu hình xong, hãy mở một cửa sổ terminal mới và thực hiện một số lệnh. Kiểm tra lịch sử lệnh xem thời gian đã được thêm vào chưa

CleanShot 2023 12 26 at 11.24.18

V. Kết Luận

Bằng cách cấu hình định dạng thời gian trong lịch sử lệnh và tự động ghi log vào syslog, bạn có thể theo dõi chi tiết về các hoạt động trong hệ thống Linux của mình. Điều này cung cấp một cách hiệu quả để giám sát và bảo mật hệ thống của bạn.

Bài hướng dẫn này đã giúp bạn cấu hình hiển thị thời gian trong lịch sử lệnh và ghi log lịch sử lệnh vào syslog. Đừng quên điều chỉnh các thiết lập tùy thuộc vào môi trường cụ thể của bạn và bảo vệ thông tin đăng nhập của bạn.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời