Thay đổi phiên bản PHP website trên FastPanel

7
0

Thay đổi phiên bản PHP là một trong những công việc quan trọng khi quản lý môi trường hosting cho website. Trên nền tảng quản lý máy chủ và hosting FastPanel, việc thay đổi phiên bản PHP của một trang web có thể trở nên dễ dàng và thuận tiện. PHP, là ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ trong việc xây dựng các ứng dụng web động, thường được cập nhật và cải tiến liên tục. Việc sử dụng phiên bản PHP mới nhất không chỉ đảm bảo hiệu suất và bảo mật tốt hơn mà còn giúp bạn tận dụng các tính năng mới được cung cấp.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thay đổi phiên bản PHP của website trên FastPanel một cách đơn giản và an toàn. Sẽ có các phương pháp khác nhau để thực hiện việc này, bao gồm sử dụng Module Apache, PHP-FPM, FastCGI và CGI. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, và chúng ta sẽ đi vào chi tiết về từng cách thức để bạn có thể chọn phương án phù hợp với nhu cầu của website của mình.

Nếu bạn là người quản trị website và đang sử dụng FastPanel để quản lý máy chủ và hosting, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức cần thiết để nắm vững quy trình thay đổi phiên bản PHP một cách dễ dàng, đảm bảo website luôn hoạt động ổn định và tối ưu nhất.

Hãy cùng nhau bắt đầu khám phá các bước thay đổi phiên bản PHP trên FastPanel và tận dụng toàn bộ tiềm năng của ngôn ngữ lập trình PHP để xây dựng những trang web tuyệt vời!

Bước 1: Đăng nhập vào FastPanel

Bạn hãy truy cập vào https://server-ip:8888/ và đăng nhập với thông tin được cấp khi cài đặt FastPanel

Thay đổi phiên bản PHP website trên FastPanel

Bước 2: Chọn website cần thay đổi PHP

Bạn chọn vào Options của website để vào giao diện thiết lập cài đặt.

image 98

Trong settings của tên miền bạn chọn PHP settings => PHP Handler. FastPanel hỗ trợ nhiều mode PHP, tôi sẽ giải thích 4 mode php ở cuối bài. Và trong hướng dẫn này tôi sẽ chọn PHP-FPM và chọn phiên bản 7.4. Sau khi chọn xong bạn click vào Save để lưu lại các thay đổi.

image 99

Trong FastPanel có các PHP mode sau, tôi sẽ giải thích từng mode để bạn dễ hiểu và lựa chọn.

  1. Module Apache (không hỗ trợ thay đổi phiên bản PHP): Đây là một mode PHP trên máy chủ web Apache, trong đó PHP được tích hợp trực tiếp với Apache thông qua mô-đun. Nếu sử dụng mode này, bạn có thể chạy một phiên bản cụ thể của PHP và không thể thay đổi phiên bản PHP từ giao diện FastPanel.
  2. PHP-FPM: PHP-FPM (PHP FastCGI Process Manager) là một cách để chạy PHP như một quy trình riêng biệt và độc lập với máy chủ web. Nó cung cấp hiệu suất cao và khả năng mở rộng cho ứng dụng PHP. Nếu FastPanel hỗ trợ PHP-FPM, bạn có thể quản lý và cấu hình PHP-FPM để chạy ứng dụng PHP.
  3. FastCGI: FastCGI là một giao thức kết nối giữa máy chủ web và các ứng dụng web (như PHP) để xử lý các yêu cầu. Nó cũng cung cấp hiệu suất cao và khả năng mở rộng cho các ứng dụng PHP. Khi sử dụng FastCGI, bạn có thể chạy PHP thông qua FastCGI và cấu hình chúng từ giao diện FastPanel.
  4. CGI: CGI (Common Gateway Interface) là một phương thức tiếp cận cũ hơn để chạy các kịch bản phía máy chủ, bao gồm các kịch bản PHP. Mặc dù nó không phổ biến như các phương pháp khác, nhưng vẫn có thể được hỗ trợ trong FastPanel để chạy ứng dụng PHP thông qua CGI.

Tóm lại, FastPanel hỗ trợ các PHP mode trên để bạn có thể quản lý và cấu hình môi trường PHP trên máy chủ của mình. Việc lựa chọn mode nào tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng web và sự tương thích với các thành phần khác trên máy chủ.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời