Sửa lỗi WordPress không hiện soạn thảo Visual

6
0

WordPress là một hệ thống quản trị nội dung (CMS) phổ biến, cho phép người dùng tạo và quản lý các trang web và blog một cách dễ dàng. Tuy nhiên, đôi khi người dùng có thể gặp phải lỗi WordPress không hiện soạn thảo Visual. Lỗi này có thể khiến việc tạo và chỉnh sửa nội dung trên trang web trở nên khó khăn và bất tiện.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các cách sửa lỗi WordPress không hiện soạn thảo Visual.

Như ảnh bên dưới vị trí mình chỉ mũi tên thì không hiển giao diện chuyển đổi soạn thảo Text và Visual

CleanShot 2023 10 02 at 10.38.25

Để xử lý vấn đề này bạn thực hiện như sau.

Bạn truy cập vào Users => All Users. Sau đó chọ user đang không hiển thị trình soạn thảo và chọn Edit

CleanShot 2023 10 02 at 10.43.19

Sau đó bạn bỏ tick ở dòng  Disable the visual editor when writing và save lại.

CleanShot 2023 10 02 at 10.46.22

Bây giờ quay lại trình soạn thảo đã hiển thị Visual và Text.

CleanShot 2023 10 02 at 10.47.44

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời