Sửa lỗi The site is currently offline due to encountering an error trên Mautic

6
0

Hôm nay tôi nhận được một case khách hàng sử dụng mã nguồn Mautic, khi ở host này chạy bình thường nhưng khi chuyển sang host khác thì gặp lỗi với thông báo như bên dưới.

The site is currently offline due to encountering an error. If the problem persists, please contact the system administrator. System administrators, check server logs for errors.

mautic

Về lỗi này thì ở diễn đàn Mautic có thảo luận rất nhiều tuy nhiên những web mà tôi xử lý đều có điểm chung là sau khi chuyển server bị lỗi. Do khác user.

Khi xem qua log thì báo Unable to create the "cache" directory như vậy là website không thể tạo được thư mục cache hoặc không truy cập được tới thư mục cache này.

Sửa lỗi The site is currently offline due to encountering an error trên Mautic

Cách xử lý The site is currently offline due to encountering an error

Bây giờ bạn truy cập vào thư mục app/config và mở file local.php lên. Trong file này sẽ là nơi bạn khai báo cấu hình Database đó.

Bạn để ý 3 dòng sau, 3 dòng này sẽ khai báo đường dẫn cache,log và tmp. Mình chắc một điều rằng khi chuyển server bạn chỉ tập trung thay đổi Database và 3 đường dẫn này sẽ bị bỏ xót.

Bạn hãy thực hiện thay đổi user ở vị trí sao cho dẫn đến được thư mục cache,log và tmp.

	'cache_path' => '/home/xwmusjyx/email.dotrungquan.info/app/../var/cache',
	'log_path' => '/home/xwmusjyx/email.dotrungquan.info/app/../var/logs',
	'tmp_path' => '/home/xwmusjyx/email.dotrungquan.info/app/../var/tmp',

Sau khi thay đổi hoàn tất bạn truy cập lại vào website và kiểm tra kết quả nhé. Như trường hợp của mình là sai user, đường dẫn.

CleanShot 2024 03 20 at 16.56.19

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời