Sửa lỗi The crawler feature is not enabled on the LiteSpeed server

7
0

Khi sử dụng Plugin LiteSpeed và bạn sử dụng tính năng Trình thu thập thông tin hay là gọi là Crawler thì gặp lỗi The crawler feature is not enabled on the LiteSpeed server. Lỗi này có nghĩa máy chủ chưa bật tính năng Crawler. Hãy cùng mình tìm hiểu qua tính năng này và cách bật Crawler trên máy chủ LiteSpeed.

The crawler feature is not enabled on the LiteSpeed server

Crawler trong Litespeed Cache là gì?

Crawler trong Litespeed Cache là một tính năng trong plugin Litespeed Cache được sử dụng để tạo trang web tĩnh và giảm thời gian phản hồi của máy chủ. Nó cho phép trình tạo trang tĩnh của Litespeed Cache (LSCache) tạo các bản sao của trang web động của bạn và lưu chúng vào bộ nhớ đệm tĩnh để cung cấp cho khách truy cập các bản sao đó thay vì phải tạo lại trang web động từ đầu mỗi khi một khách truy cập yêu cầu trang.

Crawler của Litespeed Cache thực hiện việc tạo trang tĩnh bằng cách duyệt qua trang web của bạn và tạo các bản sao tĩnh của các trang đã được duyệt qua. Nó hoạt động bằng cách sử dụng một loạt các quy tắc và thiết lập được cấu hình trong plugin Litespeed Cache để xác định cách các trang được tạo ra và lưu trữ trong bộ nhớ đệm tĩnh. Khi một khách truy cập yêu cầu trang, trình tạo trang tĩnh của LSCache sẽ cung cấp bản sao tĩnh của trang đó từ bộ nhớ đệm tĩnh, giảm thời gian phản hồi và tăng tốc độ tải trang web.

image 66

Hướng dẫn bật Crawler trong LiteSpeed

Bạn thực hiện thêm đoạn mã sau vào để kích hoạt

<IfModule Litespeed>
 CacheEngine on crawler
</IfModule>

Kích hoạt cho toàn server

vi /etc/apache2/conf.d/includes/pre_main_global.conf

Kích hoạt cho một Vhost

  • HTTP vhost:
/etc/apache2/conf.d/userdata/std/2_4/<user>/<domain>/
  • HTTPS vhosts:
/etc/apache2/conf.d/userdata/ssl/2_4/<user>/<domain>/

Sau khi thêm xong bạn đừng quên khởi động lại máy chủ webserver để áp dụng cấu hình vừa thay đổi. Chúc bạn thực hiện thành công.

Tài liệu tham khảo

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời