Sửa lỗi Robots.txt File Is Not Writeable

7
0

image 13

Lỗi Robots.txt File Is Not Writeable là lỗi xảy ra khi bạn không có quyền chỉnh sửa file robots.txt của website. File robots.txt là một file văn bản nằm trong thư mục gốc của website, dùng để chỉ dẫn cho các công cụ tìm kiếm như Googlebot cách thu thập và lập chỉ mục các trang trên website.

Khi xảy ra lỗi này, bạn sẽ không thể thay đổi các cài đặt trong file robots.txt, chẳng hạn như cho phép hoặc chặn các trang web khỏi được lập chỉ mục, chỉ định các URL cần lập chỉ mục, v.v. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng hiển thị của website trên kết quả tìm kiếm.

Có hai nguyên nhân chính gây ra lỗi Robots.txt File Is Not Writeable:

  • Permissions của file robots.txt không chính xác. Permissions của file robots.txt mặc định là 644, có nghĩa là chỉ người dùng có quyền sở hữu file mới có thể chỉnh sửa nó. Nếu permissions của file robots.txt khác 644, bạn cần thay đổi lại cho đúng.
  • Website bị chặn chỉnh sửa từ trang quản trị. Một số plugin bảo mật có thể chặn người dùng chỉnh sửa file robots.txt từ trang quản trị của website. Nếu bạn đang sử dụng plugin bảo mật, hãy kiểm tra xem plugin đó có chặn chỉnh sửa file robots.txt hay không.

Để khắc phục lỗi Robots.txt File Is Not Writeable, bạn cần kiểm tra và thay đổi permissions của file robots.txt hoặc tắt tính năng chặn chỉnh sửa file robots.txt trên plugin bảo mật.

Dưới đây là các bước để kiểm tra và thay đổi permissions của file robots.txt:

1. Phân quyền file robots.txt

  • Đối với Hosting

Đối với hosting bạn hãy kiểm tra lại phân quyền file. Bạn hãy sửa quyền thành 0644 để có quyền

CleanShot 2023 12 23 at 13.07.24
CleanShot 2023 12 23 at 13.07.44
  • Đối với VPS

Đối với VPS bạn cũng kiểm tra trước phân quyền file như ở Hosting. Sau đó bạn kiểm tra thêm phần Owner. Như ảnh bên dưới thì file robots.txt đang có owner là root:root thì user sẽ không thể ghi được. Vì vậy khi gặp trường hợp này bạn sẽ xem web đang có owner là gì và sửa lại cho đúng với lệnh chown

CleanShot 2023 12 23 at 13.14.20

Như ảnh trên thì web có owner (user:group) là azquando:azquando nhưng file robots.txt đang là root:root thì bạn dùng lệnh sau để sửa.

chown azquando:azquando robots.txt

2. Kiểm tra DISALLOW FILE EDIT

Trên WordPress có một giá trị DISALLOW_FILE_EDIT

DISALLOW_FILE_EDIT là một hằng số trong WordPress, dùng để ngăn chặn người dùng chỉnh sửa các tệp quan trọng của WordPress, chẳng hạn như tệp wp-config.php, tệp theme, và tệp plugin.

Hằng số này được định nghĩa trong tệp wp-config.php của WordPress. Giá trị mặc định của hằng số này là false, có nghĩa là người dùng có thể chỉnh sửa các tệp quan trọng của WordPress.

Bạn hãy mở file wp-config.php lên và tìm đến dòng define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true );. Bạn có thể xoá bỏ hoặc chuyển true thành false

CleanShot 2023 12 23 at 13.09.57

Kết bài

Lỗi Robots.txt File Is Not Writeable là một lỗi phổ biến, có thể ảnh hưởng đến khả năng hiển thị của website trên kết quả tìm kiếm. Để khắc phục lỗi này, bạn cần kiểm tra và thay đổi permissions của file robots.txt hoặc tắt tính năng chặn chỉnh sửa file robots.txt trên plugin bảo mật.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời