Sửa lỗi Please use the correct Ingress trên AAPANEL

7
0

Mặc định khi cài đặt AAPANEL thì đường dẫn sẽ là serverip+port+chuổi bảo mật. Tuy nhiên nếu bạn đăng nhập chỉ với serverip:port mà thiếu đi chuổi này sẽ gặp ngay thông báo như ảnh bên dưới. Và giả sử như bạn quên đi chuổi này thì làm cách nào để đăng nhập trở lại?

Thì với bài viết này sẽ hướng dẫn bạn khắc phục nhanh chóng.

aaPanel Internet Address: http://11.22.33.44:7800/ad1d8eda
anh 97
Ảnh minh hoạ

Cách 1: Xem lại thông tin gốc

Bạn có thể đọc file admin_path.pl để xem thông tin chuổi bảo mật.

 cat /www/server/panel/data/admin_path.pl
CleanShot 2022 07 31 at 21.40.15@2x 1

Ngoài ra bạn nhập lệnh bt sau đó nhập vào số 14 tương ứng với (14) View panel default info. Bạn sẽ nhận được thông tin như bên dưới.

anh 98

Cách 2: Xoá chuổi bảo mật

Mình không khuyến khích bạn xoá. Tuy nhiên nếu chuổi bảo mật này làm khó cho bạn khi đăng nhập. Bạn có thể xoá nó bằng lệnh sau

rm -f /www/server/panel/data/admin_path.pl
bt 12 && bt 1

Cách 3: Thiết lập lại chuổi bảo mật

Trường hợp nếu trước đây bạn đã xoá chuổi, bạn thực hiện tạo lại chuổi bảo mật để truy cập

  • Trong đó: xxxxx là chuổi ngẫu nhiên mà bạn tự đặt
 echo "/xxxxx" > /www/server/panel/data/admin_path.pl

Sau đó bạn khởi động lại AAPANEl bằng cách nhập lệnh

bt 12 && bt 1
anh 11

Sau đó xem lại thông tin mới bằng cách nhập lệnh bt 14

anh 12

Như vậy mình đã hoàn tất hướng dẫn xử lý Please use the correct Ingress trên AAPANEL. Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời