Sửa lỗi mất cấu hình môi trường trên cPanel

6
0

cPanel là một phần mềm quản lý máy chủ phổ biến được sử dụng bởi nhiều nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web trên toàn thế giới. Nó cung cấp một giao diện đồ họa để quản lý các tính năng của máy chủ, bao gồm cả quản lý tệp tin và quản lý môi trường làm việc của người dùng.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể gặp phải vấn đề với cấu hình môi trường của mình trên cPanel, đặc biệt là khi các tệp cấu hình .bashrc.bash_profile bị mất hoặc bị xóa. Khi điều này xảy ra, bạn có thể không thể truy cập được các lệnh hoặc biến môi trường cần thiết để thực hiện các tác vụ trên máy chủ.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các bước để sửa lỗi mất cấu hình môi trường trên cPanel, bao gồm cách khôi phục lại các tệp cấu hình .bashrc.bash_profile. Các bước này sẽ giúp bạn phục hồi lại môi trường làm việc của mình và tiếp tục thực hiện các tác vụ trên máy chủ một cách hiệu quả.

image 150

Tạo lại cấu hình môi trường trên cPanel

Bước 1: Truy cập vào File Manager

Đầu tiên bạn truy cập vào cPanel => File Manager

image 151

Bước 2: Tạo lại file môi trường

Sau đó bạn tạo tương ứng 2 file sau ở thư mục gốc.

 • Tạo file .bash_profile

.bash_profile: Tệp này được sử dụng để định nghĩa các cấu hình môi trường cho phiên làm việc shell đăng nhập (login shell sessions). Điều này bao gồm các biến môi trường cần được thiết lập khi người dùng đăng nhập vào hệ thống, chẳng hạn như biến PATH hoặc LD_LIBRARY_PATH. Nếu tệp này không tồn tại, hệ thống sẽ thử tìm kiếm tệp .bash_login hoặc .profile.

Tại thư mục gốc bạn chọn File => Đặt tên file tương ứng ở trên => Create New File

image 152

Sau đó copy nội dung sau và dán vào file

DOTRUNGQUAN.INFO
# .bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
    . ~/.bashrc
fi

# User specific environment and startup programs

PATH=$PATH:$HOME/.local/bin:$HOME/bin

export PATH
  
 • Tạo file .bashrc

.bashrc: Tệp này chứa các cấu hình môi trường cho các phiên làm việc shell tương tác mới (interactive shell sessions). Điều này bao gồm các biến môi trường, các hàm được định nghĩa bởi người dùng, các bộ lọc dòng lệnh và các lệnh alias.

Tại thư mục gốc bạn chọn File => Đặt tên file tương ứng ở trên => Create New File

image 153

Sau đó copy nội dung sau và dán vào file

DOTRUNGQUAN.INFO
# .bashrc

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
    . /etc/bashrc
fi

# Uncomment the following line if you don't like systemctl's auto-paging feature:
# export SYSTEMD_PAGER=

# User specific aliases and functions
  

Bây giờ bạn quay lại cửa sổ Terminal và kiểm tra. Lỗi đã được xử lý.

image 154
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời