Sửa lỗi litespeed-cache/guest.vary.php 403

7
0

Tệp litespeed-cache/guest.vary.php là gì?

Tệp litespeed-cache/guest.vary.php là một phần của plugin LiteSpeed Cache cho WordPress. Plugin này giúp tăng tốc độ tải trang bằng cách tối ưu hóa bộ nhớ cache trên máy chủ web LiteSpeed.

Trong trường hợp của tệp guest.vary.php, nhiệm vụ của nó có thể là xử lý các yêu cầu từ khách truy cập không đăng nhập (guest) và quản lý các biến môi trường (environment variables) liên quan đến việc cache dựa trên các yếu tố như thiết bị (mobile hoặc desktop), ngôn ngữ, và các yêu cầu cụ thể khác.

Thường thì các tệp như vậy được sử dụng để xác định các cài đặt cache đặc biệt cho các loại yêu cầu cụ thể hoặc để xử lý logic phức tạp hơn trước khi trả về kết quả cho trình duyệt của người dùng. Điều này có thể bao gồm việc thêm hoặc sửa đổi các tiêu đề HTTP, quản lý cache, hoặc thậm chí thực hiện các tác vụ khác liên quan đến hiệu suất và bảo mật của trang web.

Các nguyên nhân truy cập Tệp litespeed-cache/guest.vary.php 403

Sau khi gặp nhiều trường hợp về lỗi này thì tôi nhận thấy lỗi xoay quanh 2 nguyên nhân sau

  • Trong thư mục plugins/litespeed-cache/guest.vary.php chứa file .htaccess đang chặn
  • Plugin bảo mật đã thiết lập các quy tắt để ngăn chặn.
CleanShot 2024 04 04 at 00.00.27
CleanShot 2024 04 04 at 00.00.09

Cách xử lý

Bạn hãy viết và thêm một quy tắt sau file trên cùng file .htaccess. Sau đó lưu lại nhé.

RewriteEngine on
RewriteRule ^wp-content/plugins/litespeed-cache/guest.vary.php - [L]
CleanShot 2024 04 04 at 00.18.14

Và đây là kết quả sau khi thực hiện.

CleanShot 2024 04 04 at 00.02.56

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời