Sửa lỗi GDBus Error org freedesktop PolicyKit1 Error Failed trên CentOS 7

6
0

Lỗi “GDBus Error org.freedesktop.PolicyKit1.Error.Failed” xuất hiện khi có một vấn đề xảy ra trong quá trình sử dụng chính sách quản lý quyền truy cập trên hệ thống Linux. Cụ thể, lỗi này liên quan đến giao tiếp giữa ứng dụng và dịch vụ PolicyKit.

PolicyKit là một công cụ trong hệ điều hành Linux cho phép quản lý quyền truy cập của người dùng đối với các tác vụ và chức năng hệ thống nhất định. Khi ứng dụng hoặc tiến trình yêu cầu quyền truy cập đặc biệt, nó cần thông qua PolicyKit để xác thực và kiểm soát quyền hạn.

Lỗi “GDBus Error org.freedesktop.PolicyKit1.Error.Failed” xảy ra khi PolicyKit gặp vấn đề trong việc xử lý yêu cầu của ứng dụng. Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến lỗi này, bao gồm:

  1. Thiếu quyền truy cập: Người dùng hiện tại không có đủ quyền truy cập để thực hiện tác vụ yêu cầu.
  2. Hỏng cài đặt: Có thể có vấn đề trong cài đặt PolicyKit hoặc các gói liên quan.
  3. Lỗi hệ thống: Có thể có các vấn đề hệ thống khác nhau hoặc xung đột với các phiên bản chính sách và dịch vụ PolicyKit.
[root@sv ~]# systemctl restart zabbix-agent

** (pkttyagent:804459): WARNING **: 10:23:12.799: Unable to register authentication agent: GDBus.Error:org.freedesktop.PolicyKit1.Error.Failed: Cannot determine user of subject
Error registering authentication agent: GDBus.Error:org.freedesktop.PolicyKit1.Error.Failed: Cannot determine user of subject (polkit-error-quark, 0)
GDBus Error org freedesktop PolicyKit1 Error Failed
Ảnh lỗi minh hoạ

Cách xử lý

Bạn hãy copy các lệnh bên dưới và chạy trên máy chủ đang gặp lỗi.

groupadd -g 23 nohidproc
usermod -a -G nohidproc polkitd
mount -o remount,rw,hidepid=2,gid=nohidproc /proc
systemctl restart polkit

echo "proc /proc proc defaults,hidepid=2,gid=nohidproc 0 0" >> /etc/fstab
mount -a
systemctl restart polkit

Sau khi chạy xong bạn hãy khởi động lại dịch vụ, kết quả lỗi đã không còn xuất hiện nữa.

anh 16

Chúc bạn thực hiện thành công.

  • Tham khảo: https://cloudlinux.zendesk.com/hc/en-us/articles/4417087455506-CentOS-7-error-restarting-starting-a-systemd-service-Unable-to-register-authentication-agent
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời