Sửa lỗi Error message: Blacklisted domain trên CyberPanel

7
0

Bài viết này sẽ hướng dẫn sửa lỗi Sửa lỗi Error message: Blacklisted domain trên CyberPanel. Lỗi này thông báo rằng tên miền bạn nằm trong danh sách đen. Một thông báo gây cho bạn sự hiểu nhầm. Và cách sửa lỗi này như sau

Error message: Blacklisted domain

Bước 1: SSH vào máy chủ

Điều đầu tiên bạn cần làm là SSH vào máy chủ để xử lý

  • Hướng dẫn SSH vào máy chủ Linux

Cách 1: Thay đổi lại hostname

DOTRUNGQUAN.INFO
hostnamectl set-hostname sv.dotrungquan.info
exec bash
    

Cách 2: Sửa file hệ thống CyberPanel

Bạn thực hiện xoá dòng socket.gethostname() trong file acl.py ở thư mục /usr/local/CyberCP/plogical/

image 99
DOTRUNGQUAN.INFO
cp /usr/local/CyberCP/plogical/acl.py /usr/local/CyberCP/plogical/acl.py.bak
sed -i 's/socket.gethostname(), //' /usr/local/CyberCP/plogical/acl.py
    

Bước 2: Khởi động lại dịch vụ

DOTRUNGQUAN.INFO
systemctl restart lsws
systemctl restart lscpd
    

Bây giờ bạn quay trở lại bước thiết lập website ở CyberPanel và thực hiện tạo lại nhé. Lỗi đã được khắc phục.

Tham khảo:

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời