Sửa lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS khi dùng CloudFlare

7
0

Khi bạn thêm tên miền vào CloudFlare và bật proxy, đôi lúc bạn sẽ gặp lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS khi truy cập vào web như ảnh bên dưới.

CleanShot 2024 04 09 at 13.34.45

Lỗi này có hiểu hiểu là bạn đang mắc kẹt trong một vòng lặp chuyển hướng. Và nguyên nhân thường đến từ cấu hình chuyển hướng HTTP:// sang HTTPS:// trong webserver. Và tuỳ chọn mode SSL trên CloudFlare chưa phù hợp.

CleanShot 2024 04 09 at 13.24.58

Về lỗi này bạn hãy xử lý theo cách của tôi. Với cách mà tôi chia sẻ đã fix trên nhiều website khác nhau.

1. Tắt chuyển hướng trên webserver

Bạn hãy tắt cấu hình chuyển hướng trong webserver. Thường các web sẽ cấu hình bằng .htaccess. Bạn hãy tìm đoạn chuyển hướng và tắt đi, ví dụ bên dưới là một cấu hình chuyển hướng sang HTTPS.

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R]

2. Cấu hình trên CloudFlare

Trên CloudFlare chọn vào SSL/TLS => Overview => Chọn Full như ảnh. Và bật SSL/TLS Recommender

CleanShot 2024 04 09 at 13.29.43

Sau đó chọn tiếp vào SSL/TLS => Edge Certificates => Bật Always Use HTTPS

CleanShot 2024 04 09 at 13.37.03

Và cuối cùng chọn Caching => Configuration => Purge Everything để xoá cache trên CloudFlare

CleanShot 2024 04 09 at 13.35.39

Bây giờ bạn truy cập vào website để kiểm tra kết quả nhé.

CleanShot 2024 04 09 at 13.40.08

Ngoài ra bạn có thể cài đặt Plugin Flexible SSL for CloudFlare để sửa lỗi này. Bạn có thể cài thông qua wp-cli và kích hoạt sử dụng Plugin mà không cần phải cấu hình thêm.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời