Sửa lỗi Domain is already processing an SSL request trên DirectAdmin

6
0

Khi sử dụng DirectAdmin bạn thực hiện cài ssl đôi lúc sẽ gặp lỗi với thông báo sau. Và theo mình quan sát khi lỗi thường gặp nhất là khi tuyến cáp quang biển sử cố. Vì máy chủ SSL Let’s Encrypt đặt ở nước ngoài và request đi bị gián đoạn

Domain is already processing an SSL request. Please allow it to finish before making other changes.

Lỗi trên cho biết rằng yêu cầu LetsEncrypt của người dùng chạy trong nền dataskq có thể mất tới 60 giây trước khi nhận yêu cầu task.queue để chạy nó.
Điều này cho phép Người dùng có nhiều thời gian hơn để thực hiện nhiều yêu cầu, gây ra sự cố với nhiều cài đặt dns cùng một lúc.

Domain is already processing an SSL request

Để khắc phục bạn thực hiện như sua

Bước 1: SSH vào server

Bạn cần thực hiện SSH vào server để xử lý. Nếu bạn chưa biết cách SSH vào server hãy xem qua bài viết sau

Bước 2: Xoá file DOMAIN.COM.ssl.lock

Bạn di chuyển vào thư mục với đường dẫn tương ứng bên dưới, và xoá file ssl.lock đi. Và bạn cần thay USERNAME với DOMAIN.COM thành user và domain của bạn

/usr/local/directadmin/data/users/USERNAME/domains/DOMAIN.COM.ssl.lock

Sau khi xoá xong bạn hãy thực hiện cài SSL miễn phí trên DirectAdmin để nhận kết quả nhé.

Tài liệu tham khảo: https://www.directadmin.com/features.php?id=2237

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời