Sửa lỗi “dnscache is not running” trên Zimbra

7
0

Lỗi “dnscache is not running” là một lỗi thường gặp trên Zimbra, khiến cho người dùng không thể truy cập được email hoặc các dịch vụ khác của Zimbra. Lỗi này xảy ra khi dịch vụ DNS cache của Zimbra không được khởi động hoặc khởi động không thành công. Để sửa lỗi này, bạn có thể thực hiện các bước sau:

CleanShot 2024 01 07 at 21.42.45
CleanShot 2024 01 07 at 21.42.08

Bước 1: Sửa đổi địa chỉ forward-addr

nano /opt/zimbra/conf/unbound.conf

Sau đó bạn tìm dòng forward-addr và sửa thành forward-addr: 8.8.8.8

CleanShot 2024 01 07 at 21.44.30

Bước 2: Kiểm tra Port 53

Mặc định port 53 là port của dịch vụ liên quan đến dns, dns của hệ thống và zimbra khác nhau nên bạn cần kiểm tra xem máy chủ có đang sử dụng port 53 này cho dịch vụ dns của hệ thống không bằng cách sử dụng lệnh sau.

netstat -nltp | grep 53
CleanShot 2024 01 07 at 21.45.11

Như ảnh trên thì port 53 đang bị dịch vụ dnsmasq sử dụng nên sẽ báo lỗi. Bây giờ bạn thực hiện stop dịch vụ này đi để dịch vụ dnscache trên zimbra sử dụng

systemctl stop dnsmasq
systemctl disable dnsmasq
CleanShot 2024 01 07 at 21.46.46

Bước 3: khởi động lại dịch vụ

Bây giờ bạn hãy khởi động lại dịch vụ trên zimbra bằng các lệnh sau. Vì tôi đang chạy ở quyền root nên sẽ sử dụng su - zimbra -c

su - zimbra -c "zmcontrol stop"
su - zimbra -c "zmcontrol start"
CleanShot 2024 01 07 at 21.50.28

Khởi động dịch vụ thành công, bây giờ tôi sử dụng lệnh sau để kiểm tra trạng thái các dịch vụ

su - zimbra -c "zmcontrol status"

Và dịch vụ dnscache của zimbra đã hoạt động trở lại.

CleanShot 2024 01 07 at 21.51.27

Thông thường khi cài đặt zimbra ở tuỳ chọn cài đặt dnscache tôi khuyến khích các bạn chọn No(N) để không cài đặt. Tuy nhiên nếu trong quá trình cài bạn chọn Y thì có thể fix theo hướng dẫn này của tôi.

Ngoài ra nếu bạn muốn gỡ bỏ hoàn toàn dịch vụ dnscache trên zimbra, bạn có thể sử dụng các lệnh sau để gỡ bỏ.

su - zimbra -c "zmprov ms 'hostname-zimbra' -zimbraServiceEnabled dnscache"
su - zimbra -c "zmprov ms 'hostname-zimbra' -zimbraServiceInstalled dnscache"
CleanShot 2024 01 07 at 22.06.34

Sau đó kiểm tra lại dịch vụ bằng lệnh sau. Và dịch vụ dnscache đã được gỡ bỏ.

su - zimbra -c "zmcontrol status"
CleanShot 2024 01 07 at 22.07.20

Chúc bạn thực hiện thành công. Nếu bạn cần triển khai dịch vụ mail hãy liên hệ với tôi để được tư vấn nhé.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời