Sửa lỗi Database Upgrade Required trên WordPress

6
0

Hôm nay sau khi khách hàng của tôi update version WordPress lên bản mới nhất thì đột nhiên gặp cái lỗi sau. Với lỗi này mọi người không cần lo lắng, tôi sẽ hướng dẫn bạn các xử lý

Database Update Required
WordPress has been updated! Next and final step is to update your database to the newest version.
The database update process may take a little while, so please be patient.

iScreen Shoter Microsoft Edge 230809142915

Bước 1: Xác định db_version

Đầu tiên bạn cần xác định version của db đang dùng. Bạn có thể xem nó ở trong phpMyAdmin bằng cách truy cập vào Database => Tìm kiếm => Nhập vào dòng db_version => All of the words => Chọn tất cả => Thực hiện (ảnh đính kèm)

iScreen Shoter Microsoft Edge 230809143954

Sau đó bạn sẽ thấy ở bảng _options bạn hãy bấm vào chổ Duyệt

iScreen Shoter Microsoft Edge 230809144009

Bây giờ bạn sẽ thấy mục db_version với số giá trị tương ứng.

iScreen Shoter Microsoft Edge 230809143536

Bước 2: Sửa đổi DB_Version

Bây giờ là bước quan trọng nè. Bạn truy cập vào mã nguồn, truy cập vào thư mục wp-includes và mở file version.php lên.

iScreen Shoter Microsoft Edge 230809143606

Trong file version.php bạn sẽ thấy dòng $wp_db_version = xxxxx;. Bạn hãy copy giá trị db_version đã lấy ở Bước 1 và thay vào đó.

Sau khi thay xong bạn lưu lại file

iScreen Shoter Microsoft Edge 230809143637

Bây giờ bạn truy cập lại website và click vào Update WordPress Database để nhận kết quả nhé.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời