Sửa lỗi Apache Passenger is required by Python Selector

7
0

Lỗi này xuất hiện khi bạn sử dụng chức năng “Python Selector” trong cPanel, nhưng máy chủ web của bạn không có module Apache Passenger.

Apache Passenger is required by Python Selector

Giải thích:

  • Apache Passenger: Là module cho phép máy chủ web xử lý các ứng dụng Python.
  • Python Selector: Công cụ trong cPanel cho phép bạn cấu hình cách thức hoạt động của ứng dụng Python trên máy chủ.

Lỗi này xảy ra do Python Selector cần Apache Passenger để hoạt động. Khi module này không có, bạn sẽ gặp lỗi. Để khắc phục lỗi này bạn chỉ cần cài Passenger là được. Và trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt như sau

Cài trên EasyApache 4

Các gói được cài đặt: mod_passenger, passenger-common, passenger-devel, passenger-native-support, ea-apache24-mod_passenger

  • Cài đặt module Apache Passenger cho cPanel. Module này là một plugin cho máy chủ web Apache, giúp quản lý ứng dụng web được viết bằng ngôn ngữ Ruby on Rails. Đối với lỗi bạn đang gặp, cài đặt module này có thể giải quyết vấn đề.
  • Tuy nhiên, lệnh này chỉ cài đặt module Passenger cho Apache và không liên quan đến Python Selector.

Cách 1: Cài đặt qua lệnh

Với cách này bạn SSH vào máy chủ với quyền root sau đó chạy lệnh sau và chờ đợi.

yum -y install ea-apache24-mod-alt-passenger

Cách 2: Cài đặt qua giao diện

Bạn truy cập vào WHM => EasyApache 4 => Currently Installed Packages (Customize)

CleanShot 2024 03 16 at 21.07.58

Sau đó bạn chọn vào Apache Modules => Tìm mod-alt-passenger và tick vào Install

CleanShot 2024 03 16 at 21.08.53

Sau đó chọn tiếp vào Review => và chọn vào Provision

CleanShot 2024 03 16 at 21.10.33

Bây giờ bạn chỉ cần chờ đợi để hệ thống cài đặt.

CleanShot 2024 03 16 at 20.56.39

Cài trên CloudLinux

Các gói được cài đặt: mod_passengerpassenger-commonpassenger-develpassenger-native-supportea-apache24-mod_passengercác gói Python khác.

Cài đặt một nhóm các gói Python từ Alt-python repository. Có thể nó chứa một số gói Python liên quan đến môi trường Python trên hệ thống của bạn, nhưng không phải là Apache Passenger.

Cách 1: Cài đặt qua lệnh

Bạn copy các lệnh sau dán vào cửa sổ terminal với quyền root.

yum grouplist | grep alt-python
yum groupinstall alt-python

Cách 2: Cài đặt qua giao diện

Bạn truy cập vào WHM => CloudLinux Manager => Tìm đến Python và chọn Install

CleanShot 2024 03 16 at 21.12.44

Một số nhà cung cấp hosting có thể cung cấp hướng dẫn cài đặt tự động. Tuy nhiên, bạn nên liên hệ với họ để đảm bảo cấu hình chính xác và tránh các vấn đề tiềm ẩn.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời