Sử dụng WP CLI để quản lý nội dung Post

7
0

Tiếp tục với chủ đề WP CLI, ở các bài viết trước mình đã hướng dẫn về dùng CLI quản lý User, Plugin, Themes. Thì ở bài này mính sẽ sử dụng WP CLI quản lý các bài Post

Để xem tất cả post bạn dùng lệnh sau, lệnh này sẽ liệt kê toàn bộ bài post hiện có, nếu site bạn mà post nhiều quá có thể sẽ bị treo máy khi list

wp post list --allow-root

Lệnh xóa một Post bạn sẽ nhập lệnh sau với ID post nhé

wp post delete 1 --allow-root

Sử dụng WP CLI để Export. Import Post

WP-CLI bạn có thể dễ dàng export và import nội dung từ một website WordPress này sang một web khác. Lệnh sau sẽ export các bài posts, terms, authors, comments, và attachments tới một file XML

  • Export (Xuất bài post)
wp export --allow-root
Output

Writing to file /home/linuxcanban.com/public_html/linuxcnbn.wordpress.2029-12-15.000.xml
Success: All done with export.
  • Import (Nhập bài Post)

Nếu bạn muốn import file này vào một website khác, bạn hãy upload file này vào mã nguồn tương ứng trước. sau đó bạn cài đặt Plugin wp-importer với lệnh sau

wp plugin install wordpress-importer --activate --allow-root
wp import linuxcnbn.wordpress.2029-12-15.000.xml --authors=create --allow-root

Như vậy là đã thành công rồi, bạn thử truy cập vào admin và kiểm tra nhé.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời