Sử dụng top -c để kiểm tra hệ thống

6
0

Lệnh top là gì?

top là một công cụ hệ thống mã nguồn mở cho phép bạn theo dõi hoạt động hệ thống của bạn trong thời gian thực. Khi chạy top mà không có bất kỳ tùy chọn nào, nó sẽ hiển thị một bảng thống kê của các tiến trình đang hoạt động trên hệ thống của bạn.

top -c là một tùy chọn cho top mà sẽ hiển thị đầy đủ tên của tiến trình bằng cách hiển thị toàn bộ đường dẫn tới tệp tin liên quan đến tiến trình đó. Điều này có thể giúp bạn xác định chính xác các tiến trình đang hoạt động trên hệ thống của bạn và có thể giúp bạn tìm ra các tiến trình gây ra tình trạng tắc nghẽn hoặc sử dụng tài nguyên hệ thống quá mức.

Kết quả của top -c sẽ gồm các thông tin sau:

 • PID (Process ID): ID duy nhất của tiến trình
 • USER: Tên người dùng mà tiến trình đang chạy dưới
 • PR (Priority): Ưu tiên của tiến trình, giá trị càng nhỏ càng ưu tiên
 • NI (Nice value): Giá trị Nice của tiến trình, giá tri

Các option trong lệnh top

Trong lệnh top sẽ có thêm các option đi kèm để in ra các thông tin chi tiết, các option sẽ bao gồm

 1. top: Hiển thị danh sách các tiến trình đang chạy với thông tin tổng quan về hệ thống.
 2. top -d <interval>: Hiển thị danh sách các tiến trình với thông tin tổng quan về hệ thống và cập nhật sau mỗi khoảng thời gian <interval> (đơn vị là giây).
 3. top -c: Hiển thị các tiến trình với thông tin về tên file đang chạy.
 4. top -H: Hiển thị danh sách các tiến trình với tất cả các luồng của mỗi tiến trình.
 5. top -u <username>: Hiển thị danh sách các tiến trình của người dùng cụ thể <username>.
 6. top -p <pid>: Hiển thị thông tin chi tiết về tiến trình có ID <pid>.
 7. top -n <number>: Hiển thị <number> tiến trình có tần suất sử dụng CPU cao nhất.
 8. top -b: Hiển thị danh sách các tiến trình với chế độ xuất dữ liệu dành cho máy tính.
 9. top -o <field>: Sắp xếp các tiến trình theo trường <field> (ví dụ: CPU, Memory, …)

Ví dụ thực tế

Bên dưới là ảnh đính kèm của một kết quả khi sử dụng top -c kiểm tra

CleanShot 2023 02 03 at 13.03.10

Kết quả của lệnh top -c trả về thông tin về hoạt động của hệ thống, bao gồm:

 1. Thông tin tổng quan:
  • Thời gian hiện tại (13:06:33), thời gian hoạt động của hệ thống (25 ngày, 15:11) và số người dùng đang sử dụng hệ thống (1 user).
  • Load average: 0.44, 0.52, 0.45: đây là giá trị trung bình của hệ thống trong 1, 5 và 15 phút trước đó.
 2. Thông tin về Tasks:
  • Tổng số công việc (234), số công việc đang chạy (1), số công việc đang ngủ (233), số công việc đang dừng (0), và số công việc zombie (0).
 3. Thông tin về CPU:
  • %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy, 0.0 ni, 50.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st: cho thấy số lượng CPU đang sử dụng cho các tác vụ khác nhau, trong đó:
   • us (user): 25.0% CPU đang sử dụng cho các tác vụ của người dùng.
   • sy (system): 25.0% CPU đang sử dụng cho các tác vụ hệ thống.
   • ni (nice): 0.0% CPU đang sử dụng cho các tác vụ có độ ưu tiên cao.
   • id (idle): 50.0% CPU đang trống rỗng.
   • wa (IO wait): 0.0% CPU đang chờ cho các tác vụ đọc/ghi.
   • hi (hardware interrupt): tỉ lệ thời gian CPU đợi tín hiệu phần cứng.
   • si (software interrupt): tỉ lệ thời gian CPU đợi tín hiệu phần mềm.
   • st (steal time): tỉ lệ thời gian CPU bị mất để cung cấp cho các máy ảo.
 4. Thông tin về Node
  • %Node0: Trạng thái sử dụng CPU của node 0, tương tự như %Cpu(s)
 5. Thông tin về MiB Mem
  • total: tổng dung lượng bộ nhớ của hệ thống
  • free: dung lượng bộ nhớ trống.
  • used: dung lượng bộ nhớ đã sử dụng.
  • buff/cache: dung lượng bộ nhớ đang lưu trữ cho cache.

Trên đây là thông tin, ví dụ và giải thích sơ bộ về lệnh top. Hy vọng thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời