Sử dụng GeoIP để chặn quốc gia trên CyberPanel

7
0

chan quoc gia cyberpanel

CyberPanel là một hệ thống quản trị hosting phổ biến, cung cấp nhiều tính năng hữu ích cho người dùng. Một trong những tính năng đó là chặn quốc gia, giúp bạn ngăn chặn truy cập từ các quốc gia cụ thể.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng GeoIP để chặn quốc gia trên CyberPanel.

GeoIP là gì?

GeoIP là một công nghệ dựa trên địa chỉ IP để xác định vị trí của người dùng. Công nghệ này sử dụng cơ sở dữ liệu chứa thông tin về địa chỉ IP và vị trí tương ứng của chúng.

Cách Sử dụng GeoIP để chặn quốc gia

Bước 1: Đăng ký tài khoản maxmind

Việc đầu tiên bạn cần là phải đăng ký một tài khoản maxmind tại đây. Sau đó bạn đăng nhập vào mục download sẽ có thông tin như ảnh này.

CleanShot 2023 12 19 at 08.47.22

Bạn thực hiện download file GZIP GeoLite2 City và GeoLite2 Country về, bạn thực hiện giải nén ra sẽ có 2 file như sau.

CleanShot 2023 12 19 at 09.43.52

Bước 2: Cấu hình trên LiteSpeed WebAdmin Console

  • Upload lên server

Trên máy chủ server bạn hãy tạo một thư mục với tên /usr/local/share/GeoIP/ sau đó upload 2 file định dạng mmdb lên.

CleanShot 2023 12 19 at 09.11.38
  • Cấu hình vào Webserver

Bạn hãy truy cập vào WebAdmin thông qua https://IP-Server:7080/. Giao diện sẽ như ảnh đính kèm.

CleanShot 2023 12 19 at 08.34.16

Tiếp theo bạn truy cập vào Server Configuration => General

CleanShot 2023 12 19 at 08.56.38

Bạn di chuyển xuống dưới cùng tìm mục MaxMind GeolP DB và chọn vào dấu +

CleanShot 2023 12 19 at 08.57.54

Chọn tab General và nhập vào các thông tin sau

  • DB File Path: Nhập vào đường dẫn file GeoLite2-Country.mmdb đã upload lên
  • DB NAME: Nhập vào COUNTRY_DB

Sau đó bạn save lại.

CleanShot 2023 12 19 at 08.58.43

Cuối cùng là bạn thực hiện khởi động lại dịch vụ Webserver để áp dụng các thay đổi.

CleanShot 2023 12 19 at 08.59.26

Bước 3: Kiểm tra bằng cách chặn quốc gia bất kỳ

Thông thường tôi sử dụng GeoIP để chặn một số quốc gia chỉ định. Và tôi sẽ sử dụng cấu hình .htaccess sau để chặn

<IfModule mod_geoip.c>
    RewriteEngine on
    RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE} ^(SG|CN)$ [NC]
    RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]
</IfModule>

Trước khi chặn tôi thực hiện kiểm tra bằng một lệnh curl -I và kết quả trả về lả HTTP/2 200.

CleanShot 2023 12 19 at 09.01.45

Trên CyberPanel bạn truy cập vào Rewrite Rules và nhập vào đoạn cấu hình ở trên vào. Sau đó chọn Save Rewrite Rules

CleanShot 2023 12 19 at 09.04.13

Và đây là kết quả sau khi thực hiện. Truy cập vào đã trả về mã 403.

CleanShot 2023 12 19 at 09.04.32

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng GeoIP để chặn quốc gia trên CyberPanel. Công nghệ GeoIP cho phép bạn xác định vị trí của người dùng dựa trên địa chỉ IP của họ. Bạn có thể sử dụng công nghệ này để chặn truy cập từ các quốc gia cụ thể.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời