Quét mã độc website với Malware Expert – Malware Scanner

8
0

Malware Expert – Malware Scanner là gì?

Quét mã độc website với Malware Expert - Malware Scanner

Malware Expert – Malware Scanner là một phần mềm chống malware chuyên nghiệp được thiết kế để bảo vệ máy tính của bạn khỏi các loại phần mềm độc hại, bảo mật mạng và các mối đe dọa khác trên Internet. Được phát triển bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật, Malware Expert – Malware Scanner cung cấp các tính năng và ưu điểm đáng kể như sau:

 1. Phát hiện và xóa malware: Phần mềm này có thể quét và phát hiện các tệp tin, ứng dụng, trình duyệt web, email và nhiều ứng dụng khác có chứa malware. Nó cung cấp cho bạn lựa chọn để loại bỏ nó khỏi hệ thống của bạn.
 2. Bảo vệ trình duyệt web: Malware Expert – Malware Scanner cung cấp các tính năng bảo vệ để ngăn chặn các cuộc tấn công từ các trang web độc hại và giúp ngăn chặn các ứng dụng bị tấn công bằng cách đóng lại các lỗ hổng an ninh.
 3. Tăng cường bảo mật mạng: Phần mềm này giúp ngăn chặn các tấn công từ xa và đưa ra các cảnh báo khi nhận ra một mối đe dọa có thể đến từ mạng.
 4. Đơn giản và dễ sử dụng: Malware Expert – Malware Scanner được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng, giúp người dùng có thể quét và loại bỏ các loại malware chỉ với vài cú nhấp chuột.
 5. Không chiếm tài nguyên hệ thống: Phần mềm này được thiết kế để không chiếm nhiều tài nguyên hệ thống của bạn, do đó không ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của hệ thống.

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt bản quyền Malware Expert – Malware Scanner

Bước 1: Cài đặt ClamAV

 • Cài đặt ClamAV trên CentOS

Đối với CentOS bạn cài đặt với các lệnh như sau

DOTRUNGQUAN.INFO
yum -y install epel-release
yum -y install clamav-server clamav-data clamav-update clamav-filesystem clamav clamav-scanner-systemd clamav-devel clamav-lib clamav-server-systemd
sed -i -e "s/^Example/#Example/" /etc/clamd.d/scan.conf
sed -i -e "s/#LocalSocket /LocalSocket /" /etc/clamd.d/scan.conf
sed -i -e "s/^Example/#Example/" /etc/freshclam.conf
  

Chạy Freshclam với lệnh dưới đây. Freshclam sau đó sẽ ngay lập tức tải xuống các định nghĩa virus mới nhất.

DOTRUNGQUAN.INFO
freshclam
  

Tiếp theo, bạn tạo một dịch vụ systemd để ClamAV tự động được khởi động và thực thi:

cat <<EOF > /usr/lib/systemd/system/freshclam.service
[Unit]
Description = freshclam scanner
After = network.target

[Service]
Type = forking
ExecStart = /usr/bin/freshclam -d -c 1
Restart = on-failure
PrivateTmp =true

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

Khởi động dịch vụ

DOTRUNGQUAN.INFO
systemctl enable clamd@scan
systemctl enable freshclam
systemctl start clamd@scan
systemctl start freshclam
  
 • Cài đặt ClamAV trên Ubuntu

Đối với Ubuntu bạn cài đặt với các lệnh sau

DOTRUNGQUAN.INFO
sudo apt-get install clamav clamav-daemon -y
sudo systemctl stop clamav-freshclam
sudo freshclam
sudo systemctl start clamav-freshclam
  

Bước 2: Cài đặt Malware Expert

Đầu tiên bạn tải script về cài đặt với lệnh sau

DOTRUNGQUAN.INFO
wget http://cdn.malware.expert/malware.expert.scanner.sh
bash malware.expert.scanner.sh
  

Khi được hỏi nhập Key bản quyền thì bạn nhập vào Key sau: 98k1xbu15ypnk46tsd1mr8pi4

image 15

Thực hiện scan virus

Cú pháp scan sẽ là bash malware.expert.scanner.sh scan directory

Ví dụ bên dưới mình thực hiện scan thư mục có tên /home/dksolar/. Và phát hiện 16 file đang bị lây nhiễm

CleanShot 2023 03 07 at 20.55.01@2x

Để xoá các file này bạn có thể thêm option clean sau cú pháp để thực hiện loại bỏ

Ví dụ:

bash malware.expert.scanner.sh clean /home/dksolar/

Một số lệnh thường dùng trên Malware Expert

DOTRUNGQUAN.INFO
+---------------------------------------------------------------------+
| Malware Expert - Malware Scanner & Removal (v1.0.6)         |
|                                   |
| https://malware.expert                       |
| [email protected]                       |
|                                   |
+---------------------------------------------------------------------+
| USAGE:                               |
| ./malware.expert.scanner.sh scan               |
| ./malware.expert.scanner.sh --exclude='regex_pattern' scan  |
| ./malware.expert.scanner.sh clean               |
| ./malware.expert.scanner.sh restore              |
| ./malware.expert.scanner.sh restore force          |
| ./malware.expert.scanner.sh delete              |
| ./malware.expert.scanner.sh update                 |
| ./malware.expert.scanner.sh update force              |
|                                   |
| EXAMPLE:                              |
| ./malware.expert.scanner.sh scan ./public_html           |
| ./malware.expert.scanner.sh clean /home/user/            |
| ./malware.expert.scanner.sh --exclude='.(zip|tar.gz)$' scan ./  |
+---------------------------------------------------------------------+
  

Tổng kết

Tóm lại, Malware Expert – Malware Scanner là một phần mềm chống malware chuyên nghiệp với nhiều tính năng và ưu điểm hấp dẫn. Nó giúp ngăn chặn các loại malware khác nhau, bảo vệ trình duyệt web, tăng cường bảo mật mạng, đơn giản và dễ sử dụng và không chiếm nhiều tài nguyên hệ thống. Nếu bạn đang tìm kiếm một phần mềm chống malware hiệu quả, Malware Expert – Malware Scanner là một lựa chọn tốt.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời