Nén và chuyển file đồng thời với tar + nc

7
0

image 48

Khi nén và chuyển file trong thời gian thực, các công cụ và phương pháp hiệu quả đóng vai trò quan trọng để đảm bảo sự linh hoạt và hiệu suất cao. Trong số các công cụ phổ biến, tar và nc (netcat) là hai tiện ích mạnh mẽ thường được sử dụng để nén và chuyển file giữa các máy tính. Khi kết hợp cùng nhau, tar + nc cung cấp một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để thực hiện quá trình này một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Các bước thực hiện nén và chuyển dữ liệu ở dạng realtime

Trên Server nguồn

  • Cú pháp
tar -c folder | nc -l 9999
  • Ví dụ thực tế

Tôi sẽ thực hiện nén thư mục có tên dotrungquan.info ở định dạng tar

tar -c dotrungquan.info | nc -l 9999

Lưu ý: Không tắt cửa sổ khi chạy lệnh, nếu quá lâu bạn có thể chạy trong screen

CleanShot 2023 06 19 at 23.01.14@2x

Trên Server đích

  • Cú pháp
nc ip-server-nguồn 9999 > folder.tar.gz
  • Ví dụ thực tế

Trên server đích cần chuyển đến bạn nhập vào lệnh sau, và thay 123.123.123.123 thành IP Server nguồn. Và dotrungquan.info.tar.gz là định dạng cần nén lại.

nc 123.123.123.123 9999 > dotrungquan.info.tar.gz

Lưu ý: Không tắt cửa sổ khi chạy lệnh, nếu quá lâu bạn có thể chạy trong screen

CleanShot 2023 06 19 at 23.02.00@2x

Kết quả thực hiện

Để kiểm tra tính chính xác tôi đã mở thêm một session mới và sử dụng lệnh top hoặc htop để kiểm tra. Bạn sẽ thấy có tiến trình với lệnh nc

CleanShot 2023 06 19 at 23.07.14

Và đây là kết quả sau khi thực hiện. Như vậy đối với cách trên thì server bạn có du có đầy dung lượng bạn cần có thể thực hiện chuyển.

image 47
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời