Kiểm tra và sửa lỗi Error establishing a database connection

7
0

CleanShot 2023 12 14 at 18.42.41

Lỗi Error establishing a database connection là lỗi không thể thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu. Lỗi này thường xảy ra khi website của bạn sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP và cơ sở dữ liệu MySQL.

Nguyên nhân của lỗi Error establishing a database connection

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi Error establishing a database connection, bao gồm:

  • Thông tin kết nối cơ sở dữ liệu không chính xác
  • Cơ sở dữ liệu bị lỗi hoặc bị hỏng
  • Tài khoản người dùng cơ sở dữ liệu không có quyền truy cập đầy đủ
  • Cơ sở dữ liệu bị tấn công

Các bước kiểm tra để khắc phục lỗi Error establishing a database connection

Để khắc phục lỗi Error establishing a database connection, bạn có thể thực hiện các bước kiểm tra sau

1. Kiểm tra dung lượng Hosting VPS

Nếu Hosting/VPS của bạn bị đầy dung lượng, cũng sẽ gặp lỗi Error establishing a database connection. Do đó bạn hãy ưu tiên kiểm tra dung lượng trước nhé. Nếu dung lượng còn khả dụng nhiều bạn có thể bỏ qua bước này và thực hiện tiếp bước tiếp theo

CleanShot 2023 12 14 at 18.44.20

2. Kiểm tra dịch vụ MySQL/MariaDB

Nếu dịch vụ MySQL/MariaDB trên máy chủ gặp lỗi cũng sẽ bị Error establishing a database connection khi truy cập. Do đó bạn cần kiểm tra xem MySQL/MariaDB có đang hoạt động hay không.

  • Đối với Hosting

Đối với Hosting bạn hãy truy cập vào phpMyAdmin, nếu bạn truy cập vào được bên trong phpMyAdmin thì dịch vụ MySQL/MariaDB còn hoạt động và ngược lại.

CleanShot 2023 12 14 at 18.46.56
  • Đối với Server/VPS

Đối với Server/VPS bạn cũng có thể kiểm tra bằng phpMyAdmin, tuy nhiên nếu bạn quen lệnh thì bạn chạy lệnh sau để kiểm tra

systemctl status mysql
Hoặc
systemctl status mysqld
Hoặc
systemctl status mariadb

Nếu kết quả trả về với dòng Active: active (running) thì dịch vụ cơ sở dữ liệu còn hoạt động. Bạn hãy qua bước tiếp theo để kiểm tra

CleanShot 2023 12 14 at 18.50.54

3. Kiểm tra thông tin kết nối Database

Nếu bạn dùng WordPress bạn hãy mở file wp-config.php kiểm tra thông tin kết nối Database có chính xác hay không, nếu sai bạn hãy thực hiện kết nối lại và kiểm tra

CleanShot 2023 12 14 at 18.53.53

Đồng thời bạn kiểm tra UserDB và DatabaseName đã được gán quyền với nhau hay chưa.

CleanShot 2023 12 14 at 19.02.47

4. Database bị crash (hỏng)

Trường hợp Database của bạn bị crash cũng sẽ gây ra lỗi trên. Bạn có thể sử dụng các công cụ để Repair các table đang sử dụng storage engine là MyISAM, với Table sử dụng InnoDB không thể Repair

  • Repair trong file cấu hình

Bạn hãy thêm đoạn bên dưới vào file wp-config.php. Lưu ý, ta phải thêm nó vào trước dòng ‘That’s all, stop editing! Happy blogging’.

Sau đó, các thiết lập có thể được kiểm tra tại trang: http://www.yoursite.com/wp-admin/maint/repair.php

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);
image 9
  • Repair trong phpMyAdmin

Ngoài ra bạn có thể repair trong phpMyAdmin như ảnh sau.

CleanShot 2023 12 14 at 18.56.10
  • Repair bằng wp-cli
wp db repair
CleanShot 2023 12 14 at 18.58.15
  • Repair bằng mysql cli

Cú pháp thực hiện

mysqlcheck -r database_name

Trên đây là 4 cách mà mình thường sử dụng để kiểm tra lỗi cho khách khi dùng dịch vụ tại AZDIGI. Và hầu hết các lỗi đều nằm trong 4 phần trên.

Hy vọng với 4 bước trên sẽ giúp bạn kiểm tra và xử lý được lỗi. Nếu bạn chưa xử lý được hãy liên hệ với tôi qua Forms bên dưới kèm thông tin cần hỗ trợ nhé.

Liên hệ để được trợ giúp

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời