Kích hoạt Redis cho website WordPress trên CloudPanel

7
0

cloudpanel kich hoat redis cache

Redis cache là một công nghệ được sử dụng rộng rãi trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu trên các ứng dụng web. Khi sử dụng Redis cache, các ứng dụng web có thể tăng tốc độ truy vấn dữ liệu và giảm tải cho hệ thống cơ sở dữ liệu chính. Với CloudPanel, việc kích hoạt Redis cache trên hệ thống sẽ giúp cho các ứng dụng của bạn hoạt động hiệu quả hơn và tiết kiệm tài nguyên. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cách kích hoạt Redis cache trên CloudPanel một cách đơn giản và nhanh chóng.

Bước 1: Kiểm tra dịch vụ Redis trên CloudPanel

Bạn truy cập vào CloudPanel sau đó vào mục Admin Area

image 208

Tại đây bạn chọn vào Instance. Nếu dịch vụ Redis đang Running có nghĩa đang hoạt động và bạn có thể thực hiện qua Bước 2.

image 209

Bước 2: Cấu hình Redis trên WordPress

2.1. Cấu hình wp-config.php

Bạn truy cập vào site trong CloudPanel. Sau đó vào File Manager, tìm đếm file wp-config.php và thêm vào đoạn mã sau.

image 211
//Redis cache CloudPanel
define( 'WP_REDIS_DATABASE', 1 );
define('WP_CACHE_KEY_SALT', 'my-domain');
define( 'WP_REDIS_TIMEOUT', 60 );
define( 'WP_REDIS_READ_TIMEOUT', 60 );
image 210

2.2 Cài Plugin Redis trên WordPress

Bạn truy cập vào admin WordPress sau đó vào Plugins => Add New => Redis cache

cai redis tren aapanel 1

Tiếp theo vào Settings => Redis => Enable Object Cache

cai redis tren aapanel 2

Nếu thông báo tương ứng như ảnh bên dưới có nghĩa Redis đã hoạt động. Hiển thị dòng Status Connected

image 212

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách kích hoạt Redis cache trên CloudPanel một cách đơn giản và nhanh chóng. Redis cache là một công nghệ quan trọng giúp tăng tốc độ truy vấn dữ liệu và giảm tải cho hệ thống cơ sở dữ liệu chính, làm cho các ứng dụng web của bạn hoạt động hiệu quả hơn và tiết kiệm tài nguyên.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời