Khôi phục mật khẩu mail admin Zimbra

9
0

Khôi phục mật khẩu là một trong những vấn đề phổ biến mà người dùng gặp phải khi sử dụng hệ thống email. Trong trường hợp của hệ thống email Zimbra, việc khôi phục mật khẩu cho tài khoản admin có thể trở nên phức tạp và đòi hỏi sự tác động cẩn thận để đảm bảo an ninh và bảo mật thông tin. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình khôi phục mật khẩu mail admin Zimbra và các bước cần thiết để thực hiện việc này.

Hệ thống email Zimbra được sử dụng phổ biến trong doanh nghiệp và tổ chức, cung cấp một giao diện quản lý mạnh mẽ và nhiều tính năng hữu ích. Tuy nhiên, đôi khi người quản trị viên có thể gặp sự cố khi không thể truy cập vào tài khoản admin của họ do quên mật khẩu hoặc các vấn đề khác. Điều này có thể gây ra sự bất tiện và nguy hiểm cho việc quản lý hệ thống email.

Trong bài viết hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn Khôi phục mật khẩu mail admin Zimbra thông qua command line

Khôi phục mật khẩu mail admin Zimbra

Bước 1: SSH vài Server mail Zimbra

Điều kiện đầu tiên bạn cần SSH vào máy chủ mail Zimbra

Bước 2: Kiểm tra User admin

Tiếp theo bạn cần kiểm tra tài khoản admin là tài khoản nào bằng lệnh sau. Lệnh này sẽ hiển thị các email đang ở quyền admin.

su - zimbra
zmprov gaaa
CleanShot 2023 06 15 at 17.07.52

Bước 3: Khôi phục mật khẩu mail admin Zimbra

Bây giờ là bước khôi phục mật khẩu mail admin Zimbra. Và cú pháp như sau

Cú pháp

zmprov sp <admin email address> <new password>

Ví dụ thực tế:

Bây giờ tôi sẽ thực hiện reset tài khoản admin@*****.info với chuổi mật khẩu là Gwvq8RpjnsRpprM

CleanShot 2023 06 15 at 17.09.16

Bây giờ bạn quay lại giao diện đăng nhập và đăng nhập với mật khẩu mới nhé.

CleanShot 2023 06 15 at 17.09.42
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời