Khắc phục thông báo Password Compromise Alert

9
0

Thông báo Password Compromise Alert là gì?

Thông báo Password Compromise Alert trên Imunify360 là thông báo cảnh báo rằng một mật khẩu đã bị xâm phạm. Mật khẩu bị xâm phạm là mật khẩu đã được sử dụng trên ít nhất một trang web hoặc dịch vụ bị xâm phạm. Khi một mật khẩu bị xâm phạm, kẻ tấn công có thể sử dụng nó để truy cập vào tài khoản của bạn trên trang web hoặc dịch vụ đó.

Thông báo Password Compromise Alert trên Imunify360 được tạo ra khi Imunify360 phát hiện rằng một mật khẩu đã được sử dụng trên ít nhất một trang web hoặc dịch vụ bị xâm phạm. Thông báo sẽ bao gồm tên người dùng, mật khẩu và trang web hoặc dịch vụ nơi mật khẩu đã bị xâm phạm.

Nếu bạn nhận được thông báo Password Compromise Alert, bạn nên thay đổi mật khẩu đó trên tất cả các trang web và dịch vụ nơi bạn đã sử dụng mật khẩu đó. Bạn cũng nên sử dụng mật khẩu mạnh và duy nhất cho mỗi tài khoản của mình.

Bên dưới là ảnh thông báo khi tôi đặt thông tin đăng nhập là: user: adminmật khẩu là 123

CleanShot 2023 10 27 at 13.38.22

Cách xử lý

Cách xử lý chuẩn và duy nhất là bạn hãy thay đổi lại thông tin usermật khẩu của website.

Lưu ý: Thay đổi cả tên user đăng nhập.

Bạn hãy đăng nhập vào phpMyAdmin để thay đổi thông tin một cách nhanh nhất.

CleanShot 2023 10 27 at 13.41.28

Tìm đến Database và chọn vào Table _user => Sửa(edit)

CleanShot 2023 10 27 at 13.42.05

Tại đây bạn nhập vào các thông tin đăng nhập mới bao gồm

  • user_login: đặt lại tên user mới
  • user_pass: nhập vào mật khẩu mới có độ phức tạp cao và chọn kiểu MD5 tại varchar(255)
CleanShot 2023 10 27 at 13.43.17

Và bây thực hiện đăng nhập lại với thông tin mới. Và bạn sẽ đăng nhập thành công.

CleanShot 2023 10 27 at 13.45.16

Việc thay đổi mật khẩu của bạn là điều quan trọng để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi bị xâm phạm. Bằng cách thay đổi mật khẩu của bạn thường xuyên và sử dụng mật khẩu mạnh, bạn có thể giúp bảo vệ thông tin của mình khỏi bị rơi vào tay kẻ gian.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời