Khắc phục lỗi ‘Public key is not installed’ trên Almalinux

13
0

Khi làm việc với hệ điều hành Linux như Almalinux, bạn có thể gặp phải các lỗi phổ biến trong quá trình cập nhật hoặc cài đặt gói bằng công cụ quản lý gói yum. Một trong những lỗi thường gặp đó là thông báo “Public key is not installed”, dẫn đến việc cài đặt hoặc cập nhật gói không thành công.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân của lỗi này và cách khắc phục nó trên hệ thống Almalinux. Bằng cách thực hiện một số bước đơn giản, bạn sẽ có thể sửa chữa lỗi và tiếp tục quản lý hệ thống của mình một cách hiệu quả.

CleanShot 2024 05 13 at 09.40.32

Nguyên nhân của lỗi

Khi bạn sử dụng công cụ quản lý gói yum để cập nhật hoặc cài đặt gói trên Almalinux, hệ thống yêu cầu các gói RPM phải được ký bằng chữ ký số để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn. Chữ ký số này được tạo ra từ các khoá công cộng và riêng tư, và thông thường các gói RPM được ký bằng chữ ký của nhà phát hành hoặc nhà cung cấp.

Khi bạn gặp thông báo lỗi “Public key is not installed”, điều này có nghĩa là hệ thống không thể xác minh chữ ký số của các gói RPM do thiếu các khoá công cộng tương ứng trên hệ thống. Cụ thể, khi thực hiện cập nhật hoặc cài đặt gói, yum yêu cầu sự xác nhận từ các khoá công cộng được cài đặt trên hệ thống để xác minh tính toàn vẹn của gói RPM. Nếu các khoá này không tồn tại, quá trình cài đặt hoặc cập nhật sẽ thất bại với thông báo lỗi “Public key is not installed”.

Cách khắc phục

Để khắc phục lỗi Public key is not installed khi sử dụng yum trên Almalinux, bạn có thể thực hiện ba bước đơn giản sau:

rpm --import https://repo.almalinux.org/almalinux/RPM-GPG-KEY-AlmaLinux
yum clean all
yum update
CleanShot 2024 05 13 at 09.59.19

Sau khi copy và chạy hoàn tất bạn hãy thực hiện lại việc cài đặt, và lỗi trên đã được giải quyết

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời