Hướng dẫn xử lý lỗi LVEinfo Database Error trên CloudLinux

7
0

Với lỗi này thì CloudLinux LVE Manager sẽ không hiển thị bất kỳ thứ gì trên tab thống kê, tiện ích trong mục lveinfo hiển thị lỗi.

Và bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như sau. Và lỗi này có nghĩa cơ sở dữ liệu của LVE bị hỏng

File "/opt/alt/python27/lib64/python2.7/site-packages/sqlalchemy/engine/default.py", line 436, in do_execute 
cursor.execute(statement, parameters) 
sqlalchemy.exc.DatabaseError: (DatabaseError) database disk image is malformed u'SELECT lve_stats2_servers.lve_version nFROM lve_stats2_servers nWHERE lve_stats2_servers.server_id = ?' ('0195404a-a',) 
Sentry is attempting to send 1 pending error messages 
Waiting up to 10 seconds 
Press Ctrl-C to quit

Để xử lý lỗi này bạn thực hiện như sau.

Bước 1: SSH vào máy chủ

Đầu tiên bạn hãy SSH vào máy chủ server đó. Nếu bạn chưa biết SSH hãy xem qua bài viết Hướng dẫn SSH vào Linux này nhé.

Bước 2: Tạo lại cơ sở dữ liệu lvestats

Sau khi SSH vào bạn hãy copt và chạy các lệnh sau.

# service lvestats stop
# tar -zcvf /root/lveinfo_backup_$(date +%Y-%m-%d).tar.gz /var/lve/
# mv /var/lve/lvestats2.db{,.old}
# lve-create-db --recreate
# service lvestats start

Sau khi chạy các lệnh trên xong. Bạn hãy kiểm tra lại kết quả nhé.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời