Hướng dẫn xử lý lỗi Sự kiện được lên lịch gặp vấn đề

6
0
action_scheduler_run_queue event

Vừa rồi mình có gặp một lỗi trên WordPress khi mình thực hiện lên lịch các bài viết thì đến đúng giờ mà mình đã lên lịch nhưng mà các bài viết không tự đăng. Ngay đó đó mình đã kiểm tra thử Giờ Website và Giờ hệ thống VPS thì nhận thấy tất cả đều chính xác và trùng khớp với nhau.

Screenshot 2021 06 25 at 10.43.28

Tiếp theo mình vào WordPress ở phần Công cụ (Tools) sau đó và Kiểm tra hệ thống thì thấy thông báo về lỗi sự kiện lên lịch như ảnh bên dưới.

Sự kiện lên lịch gặp vấn đề

Sự kiện được lên lịch, action_scheduler_run_queue, đã không thể chạy lần gần nhất. Website của bạn vẫn đang hoạt động, nhưng có thể các bài viết lập lịch hoặc cập nhật tự động có thể không hoạt động như dự định.

Screenshot 2021 06 25 at 10.19.27

Và với lỗi này mình có search được một bài ở forum wordpress.org thì thấy có một người gặp lỗi giống mình và xử lý như sau.

Đầu tiên sẽ đăng nhập vào bên trong thư mục lưu trữ mã nguồn và mở file wp-config.php lên. Sau đó bạn tìm và xoá dòng có tên define('DISABLE_WP_CRON', 'true');

Tiếp theo bạn hãy thêm đoạn mã bên dưới vào file và lưu lại.

// action_scheduler_run_queue,
define('ALTERNATE_WP_CRON', true);
Screenshot 2021 06 25 at 10.27.32

Sau khi đã xoá và thêm hoàn tất mình tải lại trang thì nhận được kết quả mới. Lỗi đã không còn xuất hiện nữa và Sự kiện lên lịch của mình đã được khắc phục.

Screenshot 2021 06 25 at 10.28.54

Lưu ý: Nếu bạn truy cập vào domain và nhận thấy dòng ?doing_wp_cron= như ảnh bên dưới. hãy xử lý như sau. Bạn mở file .htaccess và thêm vào các đoạn mã bên dưới.

<IfModule mod_rewrite.c>
    Options +FollowSymLinks
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{QUERY_STRING} (^|&)doing_wp_cron= [NC]
    RewriteRule (.*) /$1? [R=301,L]
</IfModule>
Screenshot 2021 06 25 at 19.25.44

Và đây có lẽ là một cách trong rất nhiều cách xử lý lỗi trên. Nếu bạn có cách nào hay hơn và xử lý nhanh hơn xin hãy chia sẻ lại với mình, để bổ sung thêm hướng dẫn giúp các bạn đang gặp lỗi có thể tìm và xử lý trên web nhé.

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời