Hướng dẫn xoá Tags Post bằng WP-CLI

6
0

Chắc hẵn khi đọc được cái tiêu đề này thì bạn sẽ nghĩ rằng, Tags Post có gì đâu mà phải hướng dẫn xoá. Thực tế là như vậy. Tuy nhiên vừa rồi mình gặp một bạn nhờ mình xoá hộ Tags post bằng phương pháp kỹ thuật, vì có đến hơn 80k Tags post và không thể xoá thủ công bằng cách click chuột xoá trong Admin WordPress.

Tiếp xúc với công cụ WP-CLI nhiều nên mình sẽ sử dụng nó để xoá và viết lại bài này chia sẻ đến các bạn.

CleanShot 2022 06 29 at 21.13.21@2x

Yêu cầu:

  • Hosting/VPS phải có WP-CLI
  • Phải SSH được ở quyền root hoặc user

Lưu ý: Cách này sẽ xoá toàn bộ Tags trong web. Vì vậy bạn hãy kiểm tra, sao lưu trước khi thực hiện.

Sau khi đã thoả mãn các yêu cầu. Bạn hãy truy cập vào bên trong thư mục lưu trữ mã nguồn nơi mà chứa file wp-config.php bằng cửa sổ dòng lệnh.

Tiếp theo bạn copy tập lệnh sau và dán vào cửa sổ lệnh và chạy.

wp term list post_tag --exclude=$(cat exclude_tags.csv) --field=term_id --allow-root | xargs wp term delete post_tag --allow-root

Đây là một đoạn output hiển thị các post tag đang được xoá.

CleanShot 2022 06 29 at 21.13.42@2x

Một video minh hoạ mình ghi lại, số lượng tag post được xoá rất nhanh chóng.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời