Hướng dẫn xoá Categories Uncategorized trên WordPress

7
0

Trong WordPress, Categories (hay còn gọi là danh mục) là một tính năng quan trọng cho phép người dùng phân loại các bài viết của mình theo chủ đề hoặc chủ đề cụ thể. Categories được sử dụng để tổ chức các bài viết và giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm các bài viết liên quan đến chủ đề mong muốn.

Đối với WordPress mặc định có một danh mục tên là Uncategorized (chưa phân loại). Nó được set mặc định bởi WordPress và không thể xoá. Tuy nhiên trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xoá Categories Uncategorized này.

xoá Categories Uncategorized trên WordPress

Bước 1: Tuỳ chọn lại danh mục mặc định

Bạn thực hiện đăng nhập vào quản trị WordPress sau đó chọn vào Settings(Cài đặt) => Writing(Viết) => Default Post Category (Danh mục bài đăng mặc định) bạn chuyển thành danh mục mà bạn thường sử dụng cho bài viết đó nhất. Và cuối cùng chọn Save Changes để áp dụng

image 69

Bước 2: Xoá Categories Uncategorized

Bây giờ bạn quay trở lại phần Danh mục, bạn sẽ thấy nút Delete và bạn có thể xoá nó đi.

image 70

Và đây là kết quả sau khi thực hiện

image 71

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời