Hướng dẫn tuỳ chọn phiên bản PHP trên DirectAdmin

7
0

Yêu cầu:

Bước 1: Đăng nhập vào DirectAdmin

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào DirectAdmin bằng user admin hoặc user con được tạo.

tuỳ chọn phiên bản PHP trên DirectAdmin

Bước 2: Di chuyển vào User quản lý domain

Nếu bạn login từ userr admin thì vào Account Manager => Show All users để xem các user và login trực tiếp vào user đó. Nếu bạn login bằng user con thì bỏ qua Bước 2 mà làm luôn Bước 3

anh 1

Sau đó chọn User và chọn Login as user để vào

anh 2

Bước 3: Chọn PHP cho website

Khi đã vào user bạn chọn Account Manager => Domain Setup

anh 3

Sau đó tick chọn Domain

anh 4

Tiếp theo bạn chọn PHP Version Selector

anh 5

Tiêp theo bạn chọn PHP muốn dùng và chọn Save để lưu lại.

anh 6

Như vậy đã hoàn tất tuỳ chọn phiên bản PHP trên DirectAdmin. Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời