Hướng dẫn truy cập VPS qua sFTP

7
0

SFTP là gì?

image 27

SFTP là viết tắt của “Secure File Transfer Protocol” (Giao thức truyền tải tập tin an toàn). Nó là một giao thức mạng được sử dụng để truyền tải và quản lý các tập tin giữa một máy tính và một máy chủ từ xa một cách bảo mật.

SFTP kết hợp giữa SSH (Secure Shell) và giao thức truyền tải tập tin (File Transfer Protocol – FTP). Nó cung cấp một phương thức an toàn để truyền tải tập tin, mã hóa dữ liệu và xác thực người dùng.

SFTP sử dụng các phương thức mã hóa mạnh như AES (Advanced Encryption Standard) để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu trong quá trình truyền tải. Nó cũng hỗ trợ xác thực người dùng thông qua việc sử dụng cặp khóa công khai và khóa riêng tư.

SFTP thường được sử dụng trong các môi trường hệ thống máy tính mạng, nơi mà việc truyền tải tập tin cần được bảo mật và không được tiếp cận bởi các bên thứ ba không được ủy quyền.

Hướng dẫn truy cập VPS qua SFTP

Để truy cập được thì bạn cần có một ứng dụng để hỗ trợ. Ở trong bài viết này tôi sử dụng FileZilla. Bạn có thể download FileZilla với các nền tảng về sử dụng

Bạn mở Site Manager => New Site sau đó nhập vào các thông tin

  • Protocol: SFTP – SSH File Transfer Protocol
  • Host: Nhập vào IP
  • Port : 22 (mặc định, nếu đã thay đổi port SSH khác thì nhập vào)
  • Logon Type: chọn Normal
  • User: nhập user vào thông thường là root
  • Password: Nhập mật khẩu SSH vào.

Cuối cùng nhấn Connect để kết nối với server

image 28

Trong bảng thông báo tiếp theo bạn chọn Always trust this host rồi nhấn OK

image 29

Nếu không có gì sai sót, các file/thư mục trên máy chủ sẽ xuất hiện trong ô Remote site bên phải. Thư mục mặc định thường là /root nên bước tiếp theo bạn cần di chuyển đến folder chứa source code. Lúc này các bạn có thể tiến hành upload file lên server được rồi đấy.

Lưu ý nếu kết nối với tài khoản là root, khi upload file lên dữ liệu sẽ có owner là root nên webserver không có quyền đọc ghi trên dữ liệu này, do đó đôi lúc gây ra những lỗi khó hiểu

Và đây là giao diện bên trong của Server, đã hiển thị đầy đủ các thư mục hệ thống và bạn có thể thao tác truy cập vào.

CleanShot 2023 06 15 at 22.19.29@2x
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời