Hướng dẫn thay đổi Logo Zimbra Mail Server

7
0

Xin chào các bạn đang xem Blog của mình. Hiện tại mình đang viết một Series về Zimbra Mail để hướng dẫn khách hàng của mình. Và trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi Logo Zimbra Mail với Logo trang đăng nhập và bên trong App.

Và để thay đổi Logo bạn hãy thực hiện tuần tự các bước như sau nhé.

Cách 1: Đổi Logo với Script

Thực hiện 2 file và đặt tên đúng định dạng sau. Sau đó upload lên bên thứ 3 để get trực tiếp về

 • Logo App (Size: 283×32) và đặt tên là: AppBannerWhite.png (ảnh minh hoạ: link)
 • Logo Login (Size: 350×48) và đặt tên là: LoginBanner.png (ảnh minh hoạ: link)

Bước 2: Chạy script

wget https://raw.githubusercontent.com/dotrungquan/Zimbra/main/change-logo-zimbra.sh
chmod +x change-logo-zimbra.sh
./change-logo-zimbra.sh

Khi chạy script bạn sẽ được yêu cầu nhập vào thông tin. Bạn hãy copy và nhập vào đúng nhé

 • Nhap vao link Logo App:
 • Nhap vao link Logo Login
 • Nhap vao domain
1670639099 110608 cleanshot 2022 12 10 at 093315

Sau khi nhập xong bạn chờ ít phút, sau khi nhận được thông báo hoàn tất bạn hãy xoá cache trình duyệt và kiểm tra lại. Bên dưới là kết quả sau khi mình đổi

1670639040 657578 cleanshot 2022 12 10 at 093243
1670639061 570201 cleanshot 2022 12 10 at 093302

Cách 2: Đổi Logo thủ công

Bước 1: Chuẩn bị ảnh

Bạn hãy chuẩn bị 2 file ảnh với kích thước và định dạng như sau

 • Login Banner: 400 x 60 pixel (File Format PNG)
 • Application Banner: 170 x 30 Pixel (File Format PNG)

Bước 2: Tạo thư mục và tải ảnh lên

Sau khi đã chuẩn bị xong 2 ảnh trên. Bạn hãy tạo thư mục và upload lên. Để upload thì bạn có thể sử dụng SFTP với FileZilla, WinSCP để sử dụng. Còn riêng mình mình sẽ sử dụng rsync lên với định dạng tên là:

 • AppBanner.png: Logo bên trong giao diện đăng nhập
 • LoginBanner.png: Logo bên ngoài màn hình đăng nhập
/opt/zimbra/jetty/webapps/zimbra/logos

Khi đã upload xong thì các file này sẽ có owner là root:root vì vậy cần thay đổi lại. Bạn hãy nhập lệnh sau để thay đổi chúng.

chown -R zimbra:zimbra /opt/zimbra/jetty/webapps/zimbra/logos/*
CleanShot 2022 04 08 at 15.03.07@2x

Ở bước này là bước thay đổi Logo. Bạn hãy sử dụng các lệnh bên dưới để bắt đầu và thay cho mình các dòng sau bằng chính thông tin của bạn.

 • example.com: Bạn thay bằng tên miền của bạn
 • https://mail.example.com: Thay bằng https://mail.my-domain
zmprov md example.com zimbraSkinLogoURL https://mail.example.com
zmprov md example.com zimbraSkinLogoLoginBanner /logos/LoginBanner.png
zmprov md example.com zimbraSkinLogoAppBanner /logos/AppBanner.png
zmmailboxdctl restart
CleanShot 2022 04 08 at 15.00.49@2x

Và bên dưới là kết quả sau khi thay đổi của mình 😀

 • Logo ở màn hình Login
Screenshot 2021 07 24 at 13.45.31
 • Logo ở bên trong app
Screenshot 2021 07 24 at 13.46.26

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời