Hướng dẫn thay đổi Hostname trên DirectAdmin

6
0

Hiện tại mình có nhận quản trị nhiều VPS khác nhau. Và vừa rồi có khách thông báo cho mình là Vì sao trong Messages trong admin DirectAdmin có rất nhiều thông báo như là:

This is e-mail notification to warn you that your hostname is setup improperly on your system.

Đây không phải là lỗi mà chỉ là hostname đang đặt trong DirectAdmin với hosting của máy chủ server/vps không trùng nhau.

Để xử lý vấn đề này rất đơn giản và bạn chỉ cần 1 lệnh để xử lý. Tuy nhiên trước khi đi vào xử lý bạn hãy xem qua các ảnh thông báo về hostname này.

  • Ảnh 1: Thông báo rất nhiều trong Messages
thay đổi Hostname trên DirectAdmin
  • Ảnh 2: Bên trong sẽ hiển thị các messages
hostname directadmin notification 2
  • Ảnh 3: Click vào bạn sẽ thấy thông báo chi tiết
hostname directadmin notification 3

Giờ thì hãy cùng mình đi vào xử lý nhé.

Bước 1: Đăng nhập vào DirectAdmin

Việc đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào DirectAdmin với quyền admin. Sau đó chọn Server Manager => Administrator Settings => Server Settings. Tại đây bạn xem hostname là gì rồi SSH vào máy chủ VPS và sửa.

Đồng thời bạn cũng có thể sửa lại hostname mới mà bạn muốn đặt lại.

hostname directadmin notification 4

Bước 2: Set lại hostname

Có nhiều cách thay đổi hostname. Tuy nhiên do đang dùng DirectAdmin nên mình sẽ tận dúng script có sẵn của DirectAdmin làm luôn.

Bạn hãy SSH vào server trước. Sau đó copy các lệnh bên dưới và chạy. Lưu ý bạn hãy thay dòng nhập-vào-hostname bằng hostname đã đặt ở Bước 1

cd /usr/local/directadmin/scripts
./hostname.sh nhập-vào-hostname
  • Ví dụ minh hoạ
[root@ATM-6601150-01 scripts]# ./hostname.sh sv.dotrungquan.info
Changed redirect_host option from serv.11.22.33.44 to sv.dotrungquan.info
servername=sv.dotrungquan.info
  • Kiểm tra lại hostname
[root@ATM-6601150-01 scripts]# hostnamectl
   Static hostname: sv.dotrungquan.info

Sau khi thực hiện xong bạn sẽ không còn nhận cảnh báo messages hostname phiền phức đó nữa.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời