Hướng dẫn thay đổi các thông số PHP trên VestaCP trực tiếp ở giao diện quản trị

15
0

Để điều chỉnh thông số php.ini có nhiều cách để chỉnh như bạn ssh vào vps và thực hiện chỉnh ở file php.ini, hoặc bằng file .htaccess, nhưng trong VestaCP  bạn chỉ cần đăng nhập vào VestaCP với quyền admin là có thể tùy chỉnh.

Tại trang quản trị chọn tab SERVER, tại dòng httpd chọn CONFIGURE

edit php vestacp 1

Chọn CONFIGURE PHP.INI

edit php vestacp 2

Tại đây bạn có thể điều chỉnh những thông số cơ bản như

  • post_max_size
  • upload_max_filesize
  • memory_limit

edit php vestacp 3

Để điều chỉnh một số thông số khác bạn chọn AVANCED OPTIONS

edit php vestacp 4

Bạn tìm tới dòng cần chỉnh sửa, sau khi điều chỉnh thông số bạn chọn save để lưu cấu hình và có thể kiểm tra lại bằng file info.php

<?php
phpinfo();
?>

Chúc bạn thành công

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời