Hướng dẫn tắt IPv6 trên Ubuntu

7
0

IPv6 là một phiên bản mới hơn của giao thức Internet Protocol (IP), được thiết kế để thay thế cho IPv4. Mặc dù IPv6 có nhiều cải tiến và tính năng mới, tuy nhiên vẫn có một số lý do mà người dùng muốn tắt IPv6 trên hệ thống Ubuntu của mình. Dưới đây là một số lý do phổ biến:

 1. Hỗ trợ IPv6 của một số ứng dụng vẫn chưa hoàn thiện, dẫn đến một số vấn đề về tương thích và độ ổn định của hệ thống.
 2. Trong một số trường hợp, IPv6 có thể gây ra các vấn đề về bảo mật, ví dụ như các cuộc tấn công mạng qua IPv6.
 3. IPv6 có thể tạo ra nhiều thông báo lỗi trên các hệ thống mạng với thiết bị và ứng dụng không hỗ trợ IPv6.
 4. Đôi khi, tắt IPv6 có thể cải thiện hiệu suất mạng bằng cách giảm độ trễ và tăng tốc độ truyền dữ liệu.

Tuy nhiên, việc tắt IPv6 có thể ảnh hưởng đến khả năng kết nối mạng của hệ thống, đặc biệt là khi các ứng dụng và dịch vụ yêu cầu sử dụng IPv6. Do đó, việc tắt IPv6 nên được thực hiện cẩn thận và chỉ khi thực sự cần thiết. Trong bài viết này tôi sẽ Hướng dẫn tắt IPv6 trên Ubuntu.

Bước 1: Hướng dẫn Kiểm tra IPv6

Để kiểm tra xem Ubuntu đang bật hay tắt IPv6, bạn có thể sử dụng lệnh sau trong Terminal.

Nếu giá trị trả về là 0, thì IPv6 đang được bật trên hệ thống Ubuntu của bạn. Nếu giá trị trả về là 1, thì IPv6 đã bị tắt trên hệ thống của bạn.

DOTRUNGQUAN.INFO
sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6

  
image 46

Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra thông tin về IPv6 bằng cách sử dụng lệnh sau:

DOTRUNGQUAN.INFO
ip -6 addr
sysctl -a 2>/dev/null | grep disable_ipv6
  
CleanShot 2023 04 15 at 08.58.46
image 47

Lệnh này sẽ hiển thị thông tin về các địa chỉ IPv6 được gán cho các giao diện mạng trên hệ thống của bạn. Nếu bạn thấy các địa chỉ IPv6 trong danh sách đó, thì IPv6 đang được bật trên hệ thống của bạn.

Bước 2: Hướng dẫn Tắt IPv6

Để vô hiệu hóa IPv6 trên Ubuntu, bạn có thể làm theo các bước sau:

Mở tệp cấu hình sysctl bằng lệnh sau:

DOTRUNGQUAN.INFO
vi /etc/sysctl.conf
  

Thêm dòng sau vào cuối tệp:

DOTRUNGQUAN.INFO
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
  
CleanShot 2023 12 12 at 20.48.59

Lưu và đóng tệp. Chạy lệnh sau để tải lại cấu hình sysctl:

DOTRUNGQUAN.INFO
sysctl -p

  
CleanShot 2023 12 12 at 20.49.23

Khởi động lại dịch vụ mạng

DOTRUNGQUAN.INFO
systemctl restart systemd-networkd

  

Khởi động lại hệ thống của bạn. Sau khi hoàn tất các bước trên, IPv6 sẽ được vô hiệu hóa trên hệ thống Ubuntu của bạn.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời