Hướng dẫn tạo swap trên Linux

7
0

Hướng dẫn tạo swap trên Linux

Swap là gì?

Swap là một kỹ thuật sử dụng phần của ổ cứng để làm bộ nhớ ảo trong hệ thống máy tính. Khi hệ thống không đủ bộ nhớ RAM để thực hiện các tác vụ, swap sẽ được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu tạm thời và giúp máy tính hoạt động tốt hơn.

Trong VPS (Virtual Private Server), swap rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu sử dụng bộ nhớ của các ứng dụng và dịch vụ. Một VPS có dung lượng bộ nhớ hạn chế, do đó sử dụng swap có thể giúp tăng khả năng chịu tải của hệ thống. Nếu không có swap, khi bộ nhớ RAM đã đầy, hệ thống sẽ không còn đủ bộ nhớ để chạy các tác vụ và sẽ gây ra lỗi hoặc crash.

Tuy nhiên, sử dụng swap cũng có một số hạn chế như làm chậm tốc độ thực thi của các ứng dụng và dịch vụ. Do đó, cần cân nhắc kỹ lưỡng về việc sử dụng swap trong VPS để đảm bảo hiệu suất và ổn định của hệ thống.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn cách tạo swap trên Linux.

Bước 1: Kiểm tra kích thước bộ nhớ RAM

Trước khi tạo swap, bạn cần kiểm tra kích thước bộ nhớ RAM của máy tính của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng lệnh sau:

DOTRUNGQUAN.INFO
free -h
  

Lệnh này sẽ hiển thị thông tin về bộ nhớ của máy tính, bao gồm cả kích thước bộ nhớ RAM. Ví dụ:

DOTRUNGQUAN.INFO
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:      7.8G    1.9G    1.6G    311M    4.3G    5.3G
Swap:     2.0G     0B    2.0G

  

Bước 2: Tạo file swap

Bạn có thể tạo một file swap bằng lệnh sau:

DOTRUNGQUAN.INFO
fallocate -l 2G /swapfile

  

Trong đó 2G là kích thước của file swap, bạn có thể thay đổi giá trị này để phù hợp với nhu cầu của bạn. fallocate là một công cụ để cấp phát không gian trên đĩa, và /swapfile là tên của file swap.

Bước 3: Phân quyền cho file swap

Sau khi tạo file swap, bạn cần phân quyền cho nó để người dùng khác không thể truy cập được. Bạn có thể làm điều này bằng lệnh sau:

DOTRUNGQUAN.INFO
chmod 600 /swapfile
  

Lệnh này sẽ đặt quyền truy cập cho file swap chỉ cho người sở hữu của file đó.

Bước 4: Tạo khuôn mẫu swap

Tiếp theo, bạn cần tạo khuôn mẫu swap cho file swap bằng lệnh sau:

DOTRUNGQUAN.INFO
mkswap /swapfile
  

Lệnh này sẽ tạo một khuôn mẫu swap cho file swap, để hệ thống biết cách sử dụng nó như là một bộ nhớ phụ.

Bước 5: Kích hoạt swap

Cuối cùng, bạn cần kích hoạt swap bằng lệnh sau:

DOTRUNGQUAN.INFO
swapon /swapfile
  

Lệnh này sẽ kích hoạt file swap mà bạn đã tạo. Bạn có thể kiểm tra xem swap đã được kích hoạt hay chưa bằng lệnh sau:

DOTRUNGQUAN.INFO
swapon --show
  

Lệnh này sẽ hiển thị thông tin về swap đã được kích hoạt trên hệ thống.

Bước 6: Cấu hình tự động kích hoạt swap khi khởi động

Nếu bạn muốn swap được kích hoạt mỗi khi khởi động hệ thống, bạn có thể cấu hình để tự động kích hoạt swap bằng cách thêm một dòng vào file /etc/fstab bằng lệnh sau:

DOTRUNGQUAN.INFO
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
  

Lệnh này sẽ thêm một dòng vào cuối file /etc/fstab để hệ thống tự động kích hoạt swap khi khởi động.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã hướng dẫn cách tạo swap trên Linux và giải thích tường tận từng bước và lệnh. Swap rất hữu ích để giải quyết vấn đề bộ nhớ chính đã đầy trên hệ thống của bạn. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc kích thước swap để đảm bảo rằng nó không quá lớn và không gây ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời