Hướng dẫn tạo file info.php

6
0

info.php là gì

Hướng dẫn tạo file info.php

info.php là một tệp PHP chứa mã PHP để hiển thị thông tin chi tiết về cấu hình PHP và máy chủ web. Nó sử dụng hàm phpinfo() để truy xuất và hiển thị thông tin về phiên bản PHP, các mô-đun PHP đã cài đặt, các tùy chọn cấu hình PHP, biến môi trường, và nhiều thông tin khác liên quan đến môi trường máy chủ web.

Tệp info.php thường được sử dụng để kiểm tra cấu hình PHP và máy chủ web, đảm bảo rằng nó đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng web hoặc framework PHP. Bạn có thể truy cập trang http://yourdomain.com/info.php để xem thông tin chi tiết về PHP và máy chủ web của bạn. Tuy nhiên, để truy cập được đường dẫn trên thì bạn cần thực hiện tạo nó trước đã.

Cách tạo file info.php

Bước 1: Mở trình soạn thảo văn bản

Bạn có thể mở trình soản thảo như Notepad, Sublime Text, hoặc Visual Studio Code.

Và ở trong hướng dẫn này thì mình đã tạo trực tiếp trên hosting cPanel.

anh 1

Bước 2: Nhập nội dung sau vào trình soạn thảo văn bản:

Bạn hãy copy nội dung sau và dán vào file info.php đã tạo ở Bước 1 để sử dụng.

<?php

// Show all information, defaults to INFO_ALL
phpinfo();

// Show just the module information.
// phpinfo(8) yields identical results.
phpinfo(INFO_MODULES);

?>

Chú thích:

  • Dòng lệnh phpinfo(); sẽ hiển thị tất cả thông tin về cấu hình PHP và máy chủ web, mặc định là INFO_ALL.
  • Dòng lệnh phpinfo(INFO_MODULES); sẽ chỉ hiển thị thông tin về các mô-đun được cài đặt trong PHP, bao gồm các thông tin về phiên bản, tác giả và giấy phép. Tham số INFO_MODULES cho phép hàm phpinfo() chỉ hiển thị thông tin về mô-đun PHP đã cài đặt.

Bước 3: Lưu tệp tin với tên là info.php

Lưu ý rằng bạn cần phải lưu tệp tin trong thư mục gốc của trang web của bạn để có thể truy cập thông tin PHP.

Sau khi tạo file info.php, bạn có thể kiểm tra thông tin PHP bằng cách truy cập vào trang http://yourdomain.com/info.php (thay yourdomain.com bằng tên miền thực tế của trang web của bạn).

Khi bạn truy cập trang này, nó sẽ hiển thị tất cả thông tin về phiên bản PHP và cấu hình máy chủ của bạn. Bạn có thể sử dụng thông tin này để kiểm tra xem phiên bản PHP của bạn có tương thích với ứng dụng web mà bạn đang sử dụng hay không.

anh 2

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về tệp info.php trong PHP. Đây là một tệp PHP đơn giản chứa mã PHP để hiển thị thông tin chi tiết về cấu hình PHP và máy chủ web.

Chúng ta đã học cách tạo tệp info.php, cũng như cách truy cập và xem thông tin chi tiết về máy chủ web của chúng ta bằng cách sử dụng tệp này. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý rằng thông tin về máy chủ và cấu hình PHP rất quan trọng, do đó bạn cần đảm bảo rằng tệp info.php được xóa sau khi bạn đã hoàn tất việc sử dụng nó. Việc này giúp tránh cho các hacker sử dụng thông tin này để tấn công vào máy chủ của bạn.

Nếu bạn đang phát triển ứng dụng web sử dụng PHP hoặc muốn kiểm tra cấu hình máy chủ web của bạn, tệp info.php là một công cụ hữu ích để giúp bạn làm việc này. Tuy nhiên, hãy cẩn thận để không để lộ thông tin quan trọng của máy chủ của bạn nhé.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời