Hướng dẫn tăng dung lượng file đính kèm trong Zimbra

7
0

Tăng dung lượng file đính kèm trong Zimbra là một yêu cầu phổ biến khi bạn muốn cho phép người dùng gửi và nhận các tệp lớn thông qua hệ thống email của mình. Mặc định, Zimbra có giới hạn kích thước file đính kèm nhỏ hơn, nhưng may mắn là bạn có thể dễ dàng tăng dung lượng này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình Zimbra để tăng dung lượng file đính kèm lên 25MB, giúp bạn thuận tiện hơn trong việc chia sẻ tệp tin và thông tin qua email.

Có hai phương pháp để thực hiện điều này: thông qua chỉnh sửa tệp cấu hình hoặc sử dụng các lệnh dòng lệnh. Bạn có thể chọn phương pháp phù hợp với nhu cầu của mình. Dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày cả hai phương pháp cho bạn để lựa chọn.

Phương pháp đầu tiên sử dụng việc chỉnh sửa tệp cấu hình trực tiếp, cho phép bạn thay đổi giá trị cấu hình “zimbraFileUploadMaxSize”. Phương pháp thứ hai sử dụng các lệnh dòng lệnh để thay đổi giá trị cấu hình.

Dù bạn sử dụng phương pháp nào, chỉ mất vài bước đơn giản để tăng dung lượng file đính kèm trong Zimbra. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu chi tiết về cách thực hiện từng phương pháp và áp dụng thay đổi một cách dễ dàng và thành công.

CleanShot 2023 06 15 at 17.20.15

1. Tăng kích thước trong Zimbra Admin

Đầu tiên bạn truy cập vào adin Zimbra qua địa chỉ https://server-ip:7071 hoặc https://hostname:7071

Sau đó truy cập tuần tự vào các mục sau để cấu hình.

  • Configure (Cấu hình) => Global Settings (Thiết lập chung) => General Information (Thông tin chung) => Maximum size of a file uploaded from the desktop (Kích thước tối đa của một tập tin tải lên từ màn hình nền KB)
image 25
  • Configure (Cấu hình) => Global Settings (Thiết lập chung) => Configure => MTA => Messages => Maximum message size.
image 26

Sau đó bạn SSH vào Zimbra và khởi động lại các dịch vụ bằng lệnh

su - zimbra
zmcontrol restart
CleanShot 2023 06 15 at 20.03.38@2x

2. Tăng kích thước với CLI

Tôi thường sử dụng lệnh để tăng. Nếu bạn cũng chọn cách này giống tôi thì thực hiện như sau

  • Truy cập vào user zimbra
su - zimbra
  • Ví dụ: lệnh chúng tôi đã sử dụng để tăng nội dung tin nhắn lên
zmprov ms mail.domain_name zimbraMailContentMaxSize 44040192
  • Để tăng kích thước tối đa của tệp tải lên lên 44 MB, chúng tôi sử dụng lệnh sau:
zmprov ms mail.domain_name zimbraFileUploadMaxSize 44040192
  • Sau đó, chúng tôi đã tăng kích thước tin nhắn MTA tối đa lên 44MB.
zmprov mcf zimbraMtaMaxMessageSize 44040192
  • Và cuối cùng khởi động lại postfix và zimbra
postfix reload
zmcontrol restart
CleanShot 2023 06 15 at 20.00.59@2x

Và sau thực hiện tăng thì tôi đã có thể đính kèm file lớn.

CleanShot 2023 06 15 at 20.04.48@2x
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời