Hướng dẫn sửa lỗi Scrape key check failed. Please try again

9
0

Kể từ các phiên bản WordPress 5x 6x mới trở đi thì phần chỉnh sửa code trong Appearance => Theme Editor hay Plugin Editor đã không còn khả dụng. Khi bạn chỉnh sửa sẽ nhận được một cảnh báo là:

Scrape key check failed. Please try again

Scrape key check failed
Ảnh minh hoạ lỗi Scrape key check failed. Please try again

Với lỗi này bạn có thể xử lý như sau.

Bước 1: Đăng nhập vào Server Host lưu trữ mã nguồn.

Bạn hãy truy cập vào thư mục wp-admin và chỉnh sửa file file.php. Bạn có thể sử dụng FTP, command line hoặc File Manager để chỉnh sửa. Hãy sử dụng cách dể nhất đối với bạn.

Bước 2: Sửa file.php

  • Đường dẫn file: my-domain/wp-admin/file.php
Screenshot 2020 11 03 at

Bạn sử dụng Ctrl +F để tìm kiểm cho nhanh, hãy tìm với từ khóa if ( $is_active && 'php' === $extension sau đó xóa bỏ dòng này hoặc sử dụng # để comment.

Và thêm vào đoạn code sau.

if ( $is_active && 'php' === $extension && false) {
Screenshot 2020 11 03 at

Khi chỉnh sửa xong mình save lại và thực hiện edit kiểm tra. Kết qua như mong đợi mọi thứ hoạt động ổn định.

Screenshot 2020 11 03 at

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời