Hướng dẫn mở Khóa SMTP Trên VPS DirectAdmin

6
0

Nguyên nhân của vấn đề này có thể do firewall (CSF) đang chặn các kết nối SMTP. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể làm theo các bước sau để mở khóa SMTP trên VPS

CÁCH 1: Sửa trên giao diện

Cách này sẽ giúp bạn thao tác trực tiếp trên giao diện trực quan. Bạn đăng nhập vào admin của DirectAdmin ở quyền admin

Chọn vào Extra Features => ConfigServer Security & Firewall

Hướng dẫn mở Khóa SMTP Trên VPS DirectAdmin

Bạn kéo xuống dưới và tìm mục csf – ConfigServer Firewall click vào Firewall Configuration

image 112

Sau đó kéo xuống và tìm SMTP Settings. Chuyển SMTP_BLOCK từ On sang Off

image 113

Kéo xuống dưới cùng chọn vào Change

image 114

Và cuối cùng chọn Restart csf+lfd để khởi động lại csf

image 115

Cách 2: Sửa trực tiếp cấu hình trong SSH

Bước 1: Đăng nhập vào VPS của bạn với tư cách root

Bước 2: Mở tệp cấu hình CSF bằng lệnh sau:

Tiếp theo bạn mở file cấu hình csf.conf để sửa

DOTRUNGQUAN.INFO
vi /etc/csf/csf.conf
    

Bước 3: Tìm và chỉnh sửa các giá trị sau trong tệp cấu hình:

Sau đó bạn thực hiện tìm 2 đoạn sau và sửa lại tương ứng như bên dưới.

DOTRUNGQUAN.INFO
SMTP_BLOCK = 0
SMTP_ALLOWGROUP = mail
    

Hoặc bạn có thể sử dụng lệnh sed để tự động tìm và thay thế

DOTRUNGQUAN.INFO
sed -i 's/SMTP_BLOCK = "1"/SMTP_BLOCK = "0"/g' /etc/csf/csf.conf
    

Bước 4: Lưu file và khởi động

Bây giờ bạn hãy lưu lại cấu hình và. khởi động lại csf để áp dụng các thay đổi.

DOTRUNGQUAN.INFO
csf -r
    

Sau khi hoàn tất các bước trên, SMTP sẽ được mở khóa trên VPS của bạn và bạn có thể gửi thư đi bằng cách sử dụng Directadmin. Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời