Hướng dẫn kiểm tra inodes trên VPS

7
0

Inodes là gì?

Như các bạn đã biết với hệ điều hành Linux , thông số inodes rất quan trọng thông số này được hiểu là số lượng file và tập tin được chứa trên ổ cứng và thông số này sẽ được giới hạn tùy vào hệ thống cụ thể.

Trong một số trường hợp, các dịch vụ báo lỗi , no space left on device…. ,do không còn không gian để chứa các file, tập tin liên quan, thực hiện kiểm tra dung lượng ổ cứng bằng lệnh df -h thấy dung lượng ổ cứng vẫn còn trống.

Với trường hợp này, sẽ cần lưu ý kiểm tra thông số inode , bằng cách thực hiện lệnh df -i

Cột IUSER% hiện thông số 100% , điều này có nghĩa số lượng file tập tin được phép lưu trữ đã đạt giới hạn max.

df -i
CleanShot 2022 12 17 at

Để hệ thống hoạt động bình thường trở lại, sẽ cần giải phóng thông số inodes, trước tiên sẽ cần kiểm tra và xác định thư mục, đường dẫn nào đang chiếm thông số inodes cao nhất, từ đó xác định các file, thư mục không cần thiết và tiến hành xóa

Kiểm tra thủ công từ thư mục gốc

Bạn hãy sử dụng lệnh sau để kiểm tra inodes từ thư mục gốc (/)

du -s --inode /*

Như trong ảnh bên dưới trong thư mục /home đang chiếm hơn 4 triệu inodes. Và mình sẽ kiểm tra tiếp trong home.

Bên trong home thì có thư mục con xvps chiếm hơn 4 triệu inodes. Cứ tiếp tục như vậy bạn sẽ truy cập dần vào các thư mục con để tìm.

CleanShot 2022 12 17 at 23.47.03@2x

Sử dụng lệnh find để tìm kiếm

find / -xdev -printf '%hn' | sort | uniq -c | sort -k 1 -n

Chúc bạn thực hiện thành công!

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời