Hướng dẫn kích hoạt rsync cho user trên CloudLinux

7
0

kích hoạt rsync cho user trên CloudLinux

Máy chủ CloudLinux được xây dựng để bảo mật hơn nhiều so với máy chủ CentOS truyền thống, đặc biệt là với việc bổ sung CageFS. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể muốn cho phép người dùng của mình truy cập vào một số lệnh bị tắt theo mặc định. Trong ví dụ này, mình cần cần bật rsync. 

Khi chưa được bật rsync bạn truy cập và nhập lệnh sẽ hiển thị như sau. Và bạn hãy thực hiện như sau để bật rsync cho user.

testuser@host [/]# rsync
jailshell: rsync: command not found
testuser@host [/]# exit
[host root@host ~]cPs# su leepangc
testuser@host [/]# rsync
bash: rsync: command not found

Trước tiên, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng lệnh không được bao gồm trong lệnh này:

cagefsctl --list-rpm | grep -i rsync

Nếu đầu ra trống, đó chắc chắn là vấn đề của bạn. Và bạn hãy sử dụng 2 lệnh sau để bắt đầu bật

cagefsctl --addrpm rsync
cagefsctl --force-update
Screenshot 2021 08 19 at 11.18.18

Sau khi hoàn tất, người dùng của bạn sẽ có thể sử dụng rsync mà không gặp lỗi.

Screenshot 2021 08 19 at 11.26.02

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời