Sửa lỗi AttributeError: module ‘lib’ has no attribute ‘X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK’ trên AAPANEL

7
0

Lỗi “AttributeError: module ‘lib’ has no attribute ‘X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK’” thường xảy ra khi một module trong Python yêu cầu một thuộc tính hoặc phương thức không tồn tại trong module đó.

Trong trường hợp này, lỗi được báo ra cho thấy module ‘lib’ không có thuộc tính ‘X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK’. Có thể nguyên nhân của lỗi này là do module ‘lib’ đã bị thay đổi, hoặc phiên bản module ‘lib’ hiện tại không tương thích với mã nguồn của bạn.

Để khắc phục lỗi này, bạn có thể thử cập nhật phiên bản của module ‘lib’ hoặc kiểm tra xem module ‘lib’ của bạn có chứa thuộc tính ‘X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK’ hay không. Nếu không có, bạn có thể tìm hiểu cách thay thế thuộc tính này bằng một giải pháp khác hoặc sử dụng một phiên bản khác của module ‘lib’ phù hợp với mã nguồn của bạn.

loi ssl aapanel

Để khắc phục lỗi này trên AAPANEL bạn thực hiện SSH vào máy chủ và chạy các lệnh sau.

DOTRUNGQUAN.INFO
mv /www/server/panel/pyenv/lib/python3.7/site-packages/OpenSSL /tmp/OpenSSL_bak
btpip install pyOpenSSL
bt reload
    
image 24

Sau khi hoàn tất. Bạn hãy kiểm tra lại việc cài đặt SSL và kết quả bên dưới tôi đã cài đặt thành công.

loi ssl aapanel 1
  • Tham khảo: https://forum.aapanel.com/d/16200-attributeerror-module-lib-has-no-attribute-x509-v-flag-cb-issuer-check
Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời