Hướng dẫn fix lỗi sslverify=false Plugin Pro và Theme Update

6
0

Nguyên nhân phổ biển

Lỗi “Certificate verification disabled (sslverify=false)” xảy ra trong quá trình xác thực chứng chỉ SSL (Secure Sockets Layer) khi một ứng dụng hoặc máy chủ không xác minh tính hợp lệ của chứng chỉ SSL được cung cấp bởi máy chủ đích.

Thông thường, khi bạn kết nối đến một trang web sử dụng HTTPS, trình duyệt hoặc ứng dụng sẽ kiểm tra xem chứng chỉ SSL của trang web đó có được cấp phép và có hợp lệ hay không. Quá trình này giúp đảm bảo rằng kết nối là an toàn và tin cậy.

Tuy nhiên, khi bạn thấy thông báo lỗi “Certificate verification disabled (sslverify=false)”, nghĩa là xác thực chứng chỉ đã bị tắt trong cấu hình. Thông báo này thường xuất hiện trong các tình huống sau:

  1. Phát triển và kiểm thử: Trong một số trường hợp, các nhà phát triển và kiểm thử phần mềm có thể tạm thời vô hiệu hóa xác minh chứng chỉ SSL để giảm thời gian và công sức trong quá trình phát triển và kiểm thử ứng dụng.
  2. Thiết lập bảo mật yếu: Tắt xác thực chứng chỉ SSL có thể làm giảm tính bảo mật của kết nối, vì không có sự đảm bảo rằng trang web hoặc dịch vụ mà bạn đang kết nối là đáng tin cậy và không bị giả mạo.

Nếu bạn gặp thông báo lỗi này khi truy cập trang web hoặc sử dụng một ứng dụng cụ thể, hãy cân nhắc về tính bảo mật của kết nối đó. Nếu bạn không phải là nhà phát triển và không có lý do cụ thể để tắt xác thực chứng chỉ SSL, bạn có thể tắt bằng cách sau.

Hướng xử lý

Đầu tiên mình sẽ sử dụng Plugin Query Monitor để kiểm tra. Plugin này rất lợi hại có thể biết được vì sao website của bạn chậm thông qua các Query

Sau khi cài xong Plugin. Bạn click vào Query Monitor => HTTP API Calls sẽ thấy các dòng “Màu đỏ” và thời gian gọi HTTP API như ảnh bên dưới. Lỗi này là một lỗi bảo mật, hiển thị cảnh báo wp_remote_get()của hàm WordPress được thực thi với sslverify=false. Và để đảm bảo điều này không xảy ra bạn có thể sử dụng các bộ lọc trong tệp functions.php để xử lý.

Hướng dẫn fix lỗi sslverify=false

Truy cập vào Server/Hosting và di chuyển đến file functions.php của theme. Thông thường file này sẽ nằm tại wp-content/themes/theme-cua-ban/functions.php. Sau đó mở file và thêm đoạn code này vào.

Screenshot 2021 04 15 at 10.52.07
Screenshot 2021 04 15 at 10.52.48
add_filter( 'https_ssl_verify', '__return_true', PHP_INT_MAX );
 
add_filter( 'http_request_args', 'http_request_force_ssl_verify', PHP_INT_MAX );
 
function http_request_force_ssl_verify( $args ) {
 
        $args[ 'sslverify' ] = true;
 
        return $args;
}

Sau khi theme xong bạn hãy quay lại kiểm tra HTTP API Calls xem còn lỗi không nhé.

Screenshot 2021 04 15 at 10.53.11

Chúc bạn thực hiện thành công.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời