Hướng dẫn dọn dẹp Systemd Journal log

6
0
Hướng dẫn dọn dẹp Systemd Journal log

Systemd Journal là một hệ thống ghi nhật ký được sử dụng trên nhiều hệ thống Linux hiện đại. Đây là một cơ chế ghi nhật ký trung tâm thu thập và quản lý các nhật ký từ các nguồn khác nhau bao gồm kernel, dịch vụ, ứng dụng và nhiều nguồn khác. Journal systemd cung cấp một cách lưu trữ và truy xuất dữ liệu nhật ký có cấu trúc và hiệu quả. Nó là một phần của hệ thống init systemd, được áp dụng rộng rãi trên nhiều bản phân phối Linux.

Journal systemd mang lại một số lợi ích:

  • Nhật ký có cấu trúc: Journal ghi lại các thông báo nhật ký theo định dạng có cấu trúc, giúp dễ dàng tìm kiếm, lọc và phân tích dữ liệu nhật ký.
  • Lưu trữ tập trung: Các nhật ký từ các nguồn khác nhau được thu thập tại một vị trí duy nhất, giúp đơn giản hóa việc quản lý và sửa lỗi nhật ký.
  • Dữ liệu siêu dữ liệu: Mỗi mục nhật ký bao gồm siêu dữ liệu như thời gian, nguồn, mức nhật ký và nhiều thông tin khác, cung cấp ngữ cảnh bổ sung cho việc phân tích nhật ký.
  • Lưu trữ hiệu quả: Journal sử dụng cơ chế lưu trữ hiệu quả và có thể xử lý lượng dữ liệu nhật ký lớn mà không sử dụng đĩa quá mức.
  • Xoay vòng nhật ký: Journal hỗ trợ quay vòng nhật ký tự động, đảm bảo tệp nhật ký không phát triển vô tận.

Việc dọn dẹp journal systemd liên quan đến quản lý kích thước của journal và loại bỏ các mục nhật ký cũ. Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện:

1. Xem Kích thước Journal

Để xem kích thước hiện tại của journal, bạn có thể sử dụng lệnh

journalctl --disk-usage
image 62

2. Xóa Các Mục Cũ

Để xóa các mục nhật ký cũ, bạn có thể sử dụng lệnh journalctl với các tùy chọn thích hợp. Ví dụ, bạn có thể sử dụng tùy chọn –vacuum-time để xóa các mục nhật ký cũ hơn một thời gian cụ thể. Dưới đây là ví dụ:

Lệnh này sẽ xóa các mục nhật ký cũ hơn 30 ngày.

sudo journalctl --vacuum-time=30d

3. Xoá log với kích thước nhất định

Một cách khác là hạn chế kích thước nhật ký. Thao tác này sẽ xóa các tệp nhật ký nhật ký cho đến khi dung lượng ổ đĩa mà nhật ký nhật ký chiếm giữ giảm xuống dưới kích thước bạn đã chỉ định.

Ví dụ bên dưới sẽ giảm xuống còn 100MB

journalctl --vacuum-size=100M
image 63

4. Giới hạn Kích thước Journal

Bạn có thể cấu hình journal systemd để giới hạn không gian đĩa tối đa mà nó sử dụng. Chỉnh sửa tệp cấu hình journal, thường nằm tại /etc/systemd/journald.conf. Đặt tùy chọn SystemMaxUse thành giá trị mong muốn, ví dụ:

SystemMaxUse=500M

Điều này sẽ giới hạn journal tối đa 500 megabyte.

5. Khởi động lại Dịch vụ Journal

Sau khi thay đổi cấu hình journal, bạn cần khởi động lại dịch vụ journal để áp dụng các thay đổi. Bạn có thể làm điều này với lệnh:

sudo systemctl restart systemd-journald

Hãy nhớ rằng việc quản lý dữ liệu nhật ký là quan trọng để duy trì sức khỏe hệ thống và sử dụng đĩa hiệu quả. Luôn cẩn trọng khi loại bỏ dữ liệu nhật ký, vì nó có thể chứa thông tin quý giá để sửa lỗi và phân tích.

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời