Hướng dẫn chuyển website đến user khác trên VestaCP đơn giản nhất

7
0

Giới thiệu

Trong trường hợp bạn tạo quá nhiều domain trên cùng 1 user, ví dụ là user1 bạn tạo quá nhiều website, việc đó làm cho bạn khó khăn trong việc quản lý.

Thông thường để chuyển đổi qua lại từ user này sang user khác user1 => user2 bạn phải chuyển source và database qua lại, bằng cách thủ công đó rất mất nhiều thời gian. Mà thay vào đó VestaCP đã phát triển các câu lệnh để hỗ trợ phục vụ cho bạn việc này, cũng mình thực hiện nhé.

Trước tiên có vài lưu lý nhỏ như sau bạn cần đọc để tránh mất website nha.

  • Các câu lệnh sử dụng bên dưới sẽ làm cho cấu hình có sẵn trong Vestacp bị khởi động lại vì thế các bạn phải chọn đúng các template phù hợp cho domain của bạn, nếu không khi chạy các lệnh trên các cấu hình mà bạn cài đặt thêm cho các domain của mình sẽ bị mất hết và trở lại mặc định.
  • Ví dụ như : bạn có template cho domain nào đó của bạn là default và bạn thêm vào một vài cấu hình trong file config của domain đó.

Hướng dẫn chuyển website đến user khác trên VestaCP đơn giản nhất

  • Thì sau khi bạn thực hiện 2 lệnh để chuyển domain thì vô tình domain đó của bạn file config sẽ bị restart lại cấu hình như ban đầu và các cấu hình bạn thêm vào sẽ bị mất hết.
  • Các bạn hãy cân nhắc và kiểm tra kỹ trước khi sử dụng các câu lệnh bên dưới để thực hiện việc chuyển các site.

Các bước thực hiện chuyển như sau.

Xác định website cần chuyển, user cần chuyển đến, và database cần chuyển.

Hướng dẫn chuyển website đến user khác trên VestaCP đơn giản nhất

Mình có 2 user là user1user2

Hướng dẫn chuyển website đến user khác trên VestaCP đơn giản nhất

Mình có 2 site, mình sẽ chuyển site azdigi.dotrungquan.infotử user1 sang user2

Hướng dẫn chuyển website đến user khác trên VestaCP đơn giản nhất

site azdigi.dotrungquan.info có database là user1.azdigi, mình cũng sẽ chuyển đi luôn.

Hướng dẫn chuyển website đến user khác trên VestaCP đơn giản nhất

Để chuyển bạn sử dụng lệnh v-change-domain-owner

v-change-domain-owner azdigi.dotrungquan.info user2

Chú thích:

  • v-change-domain-owner: câu lệnh để chuyển
  • azdigi.dotrungquan.info: website cần chuyển
  • user2: chuyển đến user này

Sau khi thực hiện xong câu lệnh, khi kiểm tra lại ta sẽ thấy domain không còn tồn tại trong user cũ nữa mà nó đã được chuyển qua user mới , cùng với đó là các phần DNS và MAIL cũng được chuyển đi theo qua user mới.

Tiếp theo ta sử dụng lệnh : v-change-database-owner , để chuyển cơ sở dữ liệu qua domain mới

v-change-database-owner user1_azdigi user2

Chú thích: 

  • v-change-database-owner: lệnh để chuyển database
  • user1_azdigi: tên database cần chuyển
  • user2: user chuyển đến

Hướng dẫn chuyển website đến user khác trên VestaCP đơn giản nhất

Sau khi thực hiện hoàn tất, bạn login vào user mới sẽ thấy website và database đã được chuyển đến rồi nhé.

 

Chúc bạn thực hiện thành công

Đỗ Trung Quân
WRITTEN BY

Đỗ Trung Quân

Nguồn nội dung này đến từ Website DoTrungQuan.info

Trả lời